Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PRIVIND SIGURANTA CIRCULATIEI PE DN 1 IN SATE SI PUNCTE NEGRE: 7 Loturi


Anunt de participare numarul 134437/31.03.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA DE AUTOSTRAZI SI DRUMURI NATIONALE SA
Adresa postala: BULEVARDUL DINICU GOLESCU NR 38, SECTOR 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitia cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Horia Nicolae, Director Directia Achizitii cu Finantare externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
Adresa de la care se pot obtine informatii suplimentare:
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR / IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Licitatii FEDR/IFI, Tel. +40 212643292, In atentia: Horia Nicolae, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
Ofertele sau solicitarile de participare trebuie transmise la:
CNADNR- CESTRIN (Centrul de Studii Tehnice Rutiere si Informatica),
Adresa postala: Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 061127, Romania, Punct(e) de contact: Directia Achizitii cu Finantare Externa, Tel. +40 212643292, In atentia: Dlui Horia Nicolae, Director Directia Achizitii cu Finantare Externa, Email: [email protected], Fax: +40 213186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Constructii si amenajari teritoriale
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea data contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PRIVIND SIGURANTA CIRCULATIEI PE DN 1 IN SATE SI PUNCTE NEGRE: 7 Loturi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Romania, jud.ILFOV, jud.PRAHOVA, jud BRASOV, jud.SIBIU, jud.ALBA, jud.CLUJ, jud BIHOR
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Un contract de achizitii publice
II.1.4) Informatii privind acordul-cadru
II.1.5) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODERNIZAREA INFRASTRUCTURII PRIVIND SIGURANTA CIRCULATIEI PE DN 1 IN SATE SI PUNCTE NEGRE
Lot 1 ? Sinaia km 119+00-125+700
Lot 2 ? Saftica km 23+940-25+235, Tancabesti km 27+560-30+240, Ciolpani km 32+550-37+120, Potigrafu km 39+800-42+020
Lot 3 ? PN km 78+985-80+890, Banesti km 87+900-89+880, PN km 91+200-92+700, Cornu km 94+400-95+640, Nistoresti km 101+180-103+710, Predeal km 138+750-144+000, Timisu de Sus km 147+447-149+780
Lot 4- Sacel km 326+300-327+780, Apoldu de Sus km 338+700-340+580, Miercurea Sibiului km 343+440-345+920, Santimbru km 387+460-388+200, PN km 388+900-389+100, Unirea km 424+560-427+260
Lot 5- Tureni km 455+440-456+920, Valcele km 463+040-464+700, Floresti km 482+420-487+680, Gilau km 492+260-497+300, Paniceni km 511+820-513+280, Osorhei km 618+900-622+300
Lot 6 ? Puchenii Mosneni km 43+050-45+300, Puchenii Mari km 45+300-46+640, Barcanesti-Romanesti km 48+560-53+600, Comarnic km 105+505-111+270
Lot 7- Feleacu km 466+380-469+560, Capusu Mare km 500+880-503+660, Ciucea km 547+950-550+000, Auseu km 581+820-583+380, Tinaud km 586+460-589+040, Alesd km 589+300-592+180
Proiectul se propune a se executa conform conditiilor de contract FidicRosu.
II.1.6) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233130-9 - Lucrari de constructii de drumuri nationale (Rev.2)
45233221-4-Lucrari de marcaj rutier (Rev.2)
45233294-6-Instalare de semnalizatoare rutiere (Rev.2)
45233300-2-Lucrari de fundatie pentru autostrazi, sosele, drumuri si trotuare (Rev.2)
II.1.7) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.1.8) Impartire in loturi
Da
Trebuie depuse oferte pentru unul sau mai multe loturi
II.1.9) Vor fi acceptate variante
Nu
II.2) Cantitatea sau domeniul contractului/acordului cadru
II.2.1) Cantitatea totala sau domeniul
Drumul national nr. 1 este una dintre cele mai importante artere de circulatie din Romania, care face legatura intre capitala si vestul tarii pe traseul Bucuresti ? Ploiesti ?Brasov ? Cluj ? Oradea. Totodata, asigura legatura rutiera spre tarile din vestul Europei si este clasificat ca drum european (E 60). Elementele geometrice ale D.N. 1 in configuratia actuala, in conditiile intensificarii accentuate a traficului in ultima perioada, au condus la marirea numarului si a gravitatii accidentelor de circulatie. Evidenta pe baza statisticilor a acestor accidente a aratat ca ele se concentreaza in anumite zone si, in special, pe tronsoanele de traversare a localitatilor. Proiectul in ansamblul lui prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale pentru un numar de 39 de sectoare de drum.Lot 1Sectorul de drum care face obiectul proiectului este o parte din drumul de legatura dintre orasele Ploiesti si Brasov. Acest sector traverseaza statiunea montana Sinaia de la km 119+000 la km 125+700. Lucrarile proiectate constau in masuri de reglementare a vitezei la ambele intrari in localitate (dispozitive de calmare a traficului); proiectarea de statii de autobuz corelate cu trecerile de pietoni (km 119+620, km 120+060, km 121+060, km 121+700); amenajarea de treceri de pietoni in corelare cu statiile de autobus; reamenajarea intersectiilor cu benzi de stocaj si viraj la stanga.
Lot 2
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale
pentru sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume: SAFTICA km 23+940 - km 25+235, TANCABESTI km 27+560 ? km 30+240, CIOLPANI km 32+550 - km 37+120, POTIGRAFU km 39+800- km 42+020. Lucrarile proiectate sunt imbunatatiri ale sectiunilor de drum existente pentru a reduce numarul si gravitatea accidentelor. Scopul lucrarilor este de a sublinia functionalitatea sectoarelor de drum ce traverseaza o localitate si de a obtine un echilibru intre diferitele interese ale participantilor la trafic precum conducatorii auto, pietonii.
Lot 3
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale pentru
sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume : Punct negru (in afara
localitatii) km 78+985 ? km 80+890, BANESTI km 87+900 ? km 89+880, Punct negru (in afara localitatii ) km 91+200 ? km 92+700, CORNU km 94+400 ? km 95+640, NISTORESTI km 101+180 ? km 103+710, PREDEAL km 138+750- km 144+000, TIMISU DE SUS km 147+447 -km 149+780. Lungimea cumulata a acestora este de aproximativ 17 km.Lot 4
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale pentru sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume: Sacel km 326+300 ? km 327+780, judetul Sibiu, Apoldu de Sus km 338+700 ? km 340+580, judetul Sibiu, Miercurea Sibiului km 343+440 ? km 345+920, Santimbru km 387+460 ? km 388+200 si punct negru km 388+900 ? km 389+100, judetul Alba, Unirea intre km 424+560 ? km 427+260, din judetul Alba.Lot 5
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale pentru sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume: Tureni intre km 455+440 ? km 456+920 din judetul Cluj, Valcele intre km 463+040 ? km 464+700 din judetul Cluj, Floresti intre km 482+420 ? km 487+680 din judetul Cluj, Gilau intre km 492+260 ? km 497+300 din judetul Cluj, Paniceni intre km 511+820 ? km 513+280 din judetul Cluj, Osorhei intre km 618+900 ? km 622+300 din judetul Bihor
Lot 6
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale
pentru sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume : PUCHENII MOSNENI 43+050- 45+300, PUCHENII MARI 45+300 -46+640, BARCANESTI -ROMANESTI 48+560 -53+600;COMARNIC 105+505 -111+270. Sectoarele de drum care fac obiectul prezentului proiect au un profil transversal cu 4 benzi fara zona mediana de separare a directiilor de mers. Carosabilul are o lungime de 14, 5 m, intre marcajele longitudinale, iar lungimea totala a drumului, inclusiv acostamentul este de 15, 7 m.Lot 7
Proiectul prevede masuri pentru imbunatatirea sigurantei circulatiei rutiere si pietonale
pentru sectoare din DN1 situate in interiorul localitatilor si anume : Feleacu intre km 466+380 ? km 469+560 din judetul Cluj, Capusu Mare intre km 500+880 ? km 503+660 din judetul Cluj, Ciucea intre km 547+950 ? km 550+000 din judetul Cluj, Auseu intre km 581+820 ? km 583+380 din judetul Cluj, Tinaud intre km 586+460 ? km 589+040 din judetul Cluj, Alesd intre km 589+300 ? km 592+180 din judetul Bihor
Valoarea estimata fara TVA: 147, 378, 315RON
II.2.2) Optiuni
Nu
II.3) Durata contractului/acordului cadru sau termenul pentru finalizare
48 luni incepand de la data atribuirii contractului
Sectiunea III: INFORMATII JURIDICE, ECONOMICE, FINANCIARE SI TEHNICE
III.1) Conditii referitoare la contract
III.1.1) Depozite valorice ?i garantii solicitate
I.Autoritatea Contractanta solicita Garantie de participare eliberata in numele ofertantului in conformitate cu prevederile art. 86, alin (1) din HG 925/2006 cu modificarile si completarile ulterioare care va fi emisa de catre o societate bancara/societate asigurari, in cuantum de: Lot 1: minim 133, 600 Lei; Lot 2: minim 379, 600 Lei; Lot 3: minim 454, 500 Lei, Lot 4: minim 174, 600 Lei, Lot 5: minim 639, 300, Lot 6: minim 675, 600, Lot 7: minim 342, 600. Garantia de participare poate fi eliberata in numele ofertantului si in Euro, in cuantum de Lot. 1- minim 31, 525.05 Euro; Lot 2 ? minim 89, 572.67 Euro; Lot 3 ? minim 107, 246.51 Euro, Lot 4: minim 41, 199.65 Euro, Lot 5: minim 150, 853.02Euro, Lot 6:159, 418.58 Euro, Lot 7:80, 841.93Euro calculat la un curs mediu afisat de BNR, aferent perioadei 01.01.2011- 31.12.2011, de 1 Euro = 4, 2379 Lei. II.Perioada de valabilitate a garantiei de participare va fi cel putin egala cu perioada de valabilitate a ofertei, si anume cel putin 90 de zile de la data limita stabilita pentru depunerea ofertelor.III. Garantia de participare trebuie sa fie irevocabila. IV. Garantia de participare trebuie sa prevada explicit daca plata garantiei se va executa: a) conditionat, respectiv dupa constatarea culpei persoanei garantate, in conformitate cu contractul garantat; sau b) neconditionat, respectiv la prima cerere a beneficiarului pe baza declaratiei acestuia cu privire la culpa persoanei garantate. Se va completa dupa caz Formularul 20A/20B Ofertantul declarat castigator va trebui sa puna la dispozitia Autoritatii Contractante o garantie de buna executie a contractului in cuantum de 10% din valoarea de contract acceptata, fara TVA, emisa de catre o banca / societate de asigurari si completata conform Formularului nr. 34A/ Formularului nr. 34B din Sectiunea 2 ?Formulare? - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire. Garantia de buna executie se va prezenta Autoritatii Contractante in termen de 15 zile de la semnarea contractului.
III.1.2) Principalele modalitati de finantare si plata si/sau trimitere la dispozitiile relevante
Proiectul este prevazut a fi finantat din fondurieuropene nerambursabile FEDR si de la Bugetul de stat al Romaniei
III.1.3) Forma juridica pe care o va lua grupul de operatori economici caruia i se atribuie contractul
Asociere conform art. 44 din O.U.G. nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare
III.1.4) Executarea contractului este supusa altor conditii speciale
Nu
III.2) Conditii de participare
III.2.1) Situatia personala a operatorilor economici, inclusiv cerintele referitoare la inscrierea in registrul comertului sau al profesiei
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Pentru fiecare lot in parte, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare: 1. Situatia personala a ofertantului2. Capacitatea de exercitare a activitatii profesionale3. Capacitatea economica si financiara4. Capacitatea tehnica5. Capacitatea profesionala6. Standardele de Asigurare a Calitatii7. Standardele de protectie a mediului.Ofertantul va prezenta:
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 180 din OUG nr. 34/2006.Ofertantul va prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.Nota 1: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documentele mai sus mentionate pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 2: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 1 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator.
Declaratie privind neincadrarea in prevederile art. 181 din OUG nr. 34/2006 si Certificate constatatoare privind indeplinirea obligatiilor exigibile de plataOfertantul va prezenta urmatoarele: 1. Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire, semnat de catre reprezentantul sau legal.2. Certificate/documente edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintei de calificare si anume: A. Persoanele juridice romane trebuie sa prezinte: - certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor si taxelor locale si alte venituri ale bugetului local ;
- certificat de atestare fiscala privind indeplinirea obligatiilor de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor de asigurari sociale la bugetul general consolidat (Agentia Nationala de Administrare Fiscala ? Directia Generala a Finantelor Publice).B. Persoanele juridice straine vor prezenta orice documente edificatoare eliberate de institutiile autorizate ale tarii de origine (certificate de atestare fiscala, caziere judiciare, alte documente echivalente, etc) prin care sa dovedeasca faptul ca si-au indeplinit obligatiile de plata a impozitelor, taxelor si contributiilor catre bugetul de stat si bugetul local.Nota 1: Persoanele juridice romane vor prezenta Certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?. Persoanele juridice straine vor prezenta certificatele /documentele edificatoare in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: Certificatele /documentele edificatoare vor prezenta situatia datoriilor scadente in luna anterioara celei in care se depun oferteleNota 3: Pentru ofertantii nerezidenti se vor aplica prevederile art. 182 din O.U.G. nr. 34/2006 aprobata prin Legea nr. 337/2006, cu modificarile si completarile ulterioare.Nota 4: Se vor aplica prevederile Ordinul Ministerului Transporturilor si infrastructurii nr. 261/06.04.2011 privind verificarea informatiilor privind insolventa/falimentul operatorilor economici ofertanti din statele membre ale Uniunii Europene prin accesarea adresei de web https: //e-justice.europa.eu, sectiunea registrele de insolventa in statele membre. Autoritatea Contractanta are dreptul de a exclude un ofertant din procedura de achizitie publica in situatia in care a fost pronuntat falimentul acestuia de catre o instanta judecatoreasca.
Nota 5: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii.Nota 6: In cazul in care, pentru indeplinirea contractului, capacitatea economica si financiara sau capacitatea tehnica/profesionala a ofertantului este sustinuta si de o alta persoana (tertul sustinator) este obligatoriu a se prezenta Formularul nr. 2 din Sectiunea 2 ?Formulare? ? Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire semnat de catre reprezentantul legal al tertului sustinator cuprinzand numai punctele a), c), d)ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Operatorii economici care prin certificatele/documentele edificatoare depuse in oferta sau ulterior prezentate nu fac dovada achitarii obligatiilor de plata scadente in luna anterioara celei in care se depun ofertele, vor fi exclusi din prezenta procedura de achizitie publicac. Cerintele referitoare la obligatiile de plata sunt considerate ca fiind indeplinite in masura in care ofertantul (dupa caz, toti membrii asocierii) prezinta inlesniri la plata de genul esalonarilor/compensarilor aprobate de catre organele competente in domeniu (institutiile autorizate ale tarii de origine) in masura in care s-au respectat conditiile impuse la acordarea acestora.Pentru certificarea faptului ca participarea ofertantului/Tertul sustinator la procedura este facuta in concordanta cu regulile de concurenta, ofertantul are obligatia de a prezenta Formularul B, din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire - Declaratia: ?Certificat de participare la licitatie cu oferta independenta" pentru fiecare membru al asocierii.Autoritatea contractanta are dreptul de a exclude din procedura orice ofertant care se afla in urmatoarea situatie: ? Ofertantul/Ofertantul asociat/Subcontractantul/Tertul sustinator are drept membri in cadrul consiliului de administratie/organ de conducere sau de supervizare si/sau are actionari ori asociati persoane care sunt sot/sotie, ruda sau afin pana la gradul al patrulea inclusiv sau care se afla in relatii comerciale, astfel cum sunt acestea prevazute la art. 69 lit. a) din OUG nr. 34/2006 cu modificarile si completarile ulterioare, cu persoane ce detin functii de decizie in cadrul autoritatii contractante este exclus din procedura de atribuire (se va completa Formularul A din Sectiunea 2 Formulare - Volumul 1 al Documentatiei de Atribuire).
? Persoane responsabile cu atribuirea contractului din partea Autoritatii Contractante sunt dna. Director General Daniela Draghia, dl. Director Achizitii cu Finantare Externa Horia Nicolae, dl. Marius Curculescu, Sef Serviciu Licitatii Coeziune/IFI, dna. Nicoleta Margarit, Sef Serviciu Licitatii FEDR/IFI, dna. Anca Bobalca - Sef Serviciu Contractare Fonduri Externe, dl. Andrei Filipescu - Director Directia Legislatie, Contencios si Contracte, dl. Emil Rusoiu - Serviciul CFP si Avizare contracte, dl. Ionut Masala - Director General Adjunct Economic, dl. Marius Pistea - Director Proiecte Autostrazi Fonduri Externe, dna. Daniela Vovec - Director Proiecte DN Fonduri Externe Nerambursabile, dna. Nicoleta Davidescu - Director Directia Investitii, dl. Mircea Epure - Director Proiecte DN Fonduri Externe Rambursabile? Persoanele fizice sau juridice care participa direct in procesul de verificare/evaluare a ofertelor nu au dreptul de a fi, ofertant, ofertant asociat sau subcontractant, sub sanctiunea excluderii din procedura de atribuire. Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca are capacitate de exercitare a activitatii profesionaleModalitatea de indeplinire si aplicabilitatea in cadrul procedurii: Ofertantul va prezenta Certificatul Constatator emis de Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Teritorial din care sa rezulte obiectul de activitate (Obiectul Contractului trebuie sa aiba corespondent in codul CAEN principal sau secundar din Certificatul Constatator), in original/copie legalizata/copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul?Nota 1: Pentru persoanele juridice straine este necesara prezentarea documentelor edificatoare care dovedesc o forma de inregistrare in conformitate cu prevederile legale din tara in care ofertantul este stabilit, in original sau copie legalizata sau copie lizibila cu mentiunea ?conform cu originalul? insotite de traducere autorizata.Nota 2: In cazul unei asocieri, se vor prezenta documente pentru fiecare dintre membrii asocierii. In cazul in care obiectul contractului include mai multe tipuri de activitati complementare (executie lucrari si proiectare sau supervizare si proiectare sau categorii specializate de lucrari, sau alte asemenea), iar un membru/membrii participa doar la realizarea anumitor parti din contract, pentru indeplinirea cerintei este suficient ca obiectul de activitate (principal sau secundar) al acestuia/acestora sa fie in concordanta doar cu partea din contract pe care o va/vor realiza.Nota 3: Autoritatea Contractanta va solicita ofertantului clasat pe primul loc, inainte de transmiterea comunicarii privind rezultatul procedurii de atribuire, de a prezenta pentru conformitate documentul in original/ copie legalizata.ATENTIE!a. Daca exista incertitudini referitoare la situatia personala a unui operator economic, Autoritatea Contractanta poate solicita informatii direct de la autoritatile competente.b. Cerinta privind capacitatea de exercitare a activitatii profesionale nu poate fi indeplinita prin intermediul unei alte persoane (tertul sustinator).
III.2.2) Capacitatea economica si financiara
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
Ofertantul trebuie sa demonstreze, printr-o declaratie bancara, in original, ca dispune de resurse reale, negrevate de datorii sau are acces la lichiditati, linii de credit sau la alte instrumente financiare in valoare de:
Lot 1 minim1, 750, 000Lei
Lot 2 minim5, 300, 000 Lei
Lot 3 minim 5, 950, 000LeiLot 4 minim 2, 250, 000 LeiLot 5 minim 8, 400, 000LeiLot 6 minim8, 850, 000 LeiLot 7 minim5, 150, 000 lei
sau echivalent, pentru o perioada de
Lot 1:2 luni
Lot 2:4 luni
Lot 3:4 luni
Lot 4:3 luni
Lot 5:6 luni
Lot 6:6 luni
Lot 7:4 luni
suma suficienta pentru a acoperi cheltuielile cu constructia in cadrul contractului.
Media cifrei de afaceri globale a ofertantului pe ultimii (3) trei ani (2009, 2010, 2011) trebuie sa fie in valoare de minimLot 17, 000, 000.00LeiLot 219, 900, 000.00LeiLot 323, 900, 000.00LeiLot 49, 100, 000.00LeiLot 533, 600, 000.00LeiLot 635, 500, 000.00LeiLot 718, 000, 000.00lei
Note: a. Pentru transformarea in Lei se va utiliza cursul mediu pentru anul respectiv (2009; 2010; 2011). Cursul mediu se calculeaza ca media aritmetica a ratelor medii lunare afisate pentru transformarea Euro in Lei, publicat pe site-ul www.bnr.ro (2009 ? 1 Euro = 4, 237 Lei, 2010 - 1 Euro = 4.209 lei, 2011 - 1 Euro= 4, 238 lei).b.Pentru alte monede decat Euro, se transforma mai intai in Euro, utilizandu-se cursurile medii pt anii respectivi, publicate pe site-ul http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro. Pt transf Euro in Lei vezi pct a.
Ofertantul trebuie sa inregistreze o valoare a indicatorului Lichiditate Generala (LG) pentru exercitiul financiar aferent anului 2011 de minim 100%.
III.2.3) Capacitatea tehnica
Informatii si formalitati necesare pentru evaluarea respectarii cerintelor mentionate
INFORMATII PRIVIND SUBCONTRACTANTIIIn cazul in care ofertantul va subcontracta o parte din contractul respectiv, ofertantul are obligatia de a preciza partea/partile din contract pe care urmeaza sa le subcontracteze, procentul pe care-l realizeaza precum si datele de recunoastere ale subcontractantilor propusi.ATENTIE!a) Autoritatea contractanta are obligatia de a solicita, pentru incheierea contractului de achizitie publica, prezentarea contractelor incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.b) Raspunderea contractantului in ceea ce priveste modul de indeplinire a contractului de achizitie publica nu este diminuata in cazul in care o parte/parti din contract sunt indeplinite de subcontractanti.
INFORMATII PRIVIND ASOCIEREAMai multi operatori economici au dreptul de a se asocia cu scopul de a depune oferta comuna, fara a fi obligati sa isi legalizeze din punct de vedere formal asocierea.
Ofertantul trebuie sa demonstreze ca a executat in ultimii 5 ani*) cel putin un contract de lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier** in care participarea ofertantului la acesta sa fi fost in valoare de minim: Lot 17, 000, 000.00LeiLot 219, 900, 000.00LeiLot 323, 900, 000.00LeiLot 49, 100, 000.00LeiLot 533, 600, 000.00LeiLot 635, 500, 000.00LeiLot 718, 000, 000.00LeiPt.transf in Lei a val ctr/lucr stab in Euro sau alte monede se va util cursul mediu anual BNR publ.pe www.bnr.ro(2007?1 Eur=3, 337lei; 2008-1Eur=3, 682lei; 2009?1Euro=4, 237lei, 2010-1Euro=4, 209lei, 2011-1Euro=4, 238lei; 2012-1Euro = 4, 367lei.Cursul mediu anual util.este doar cel af.an de finaliz.a lucr.Ac.se calc.ca medie aritm a rat.medii lun. de pe www.bnr.ro pt anul resp. Pt alte monede decat Euro, se transf mai intai in Euro, util curs.medii pentru anii resp publ pe http: //ec.europa.eu/budget/inforeuro
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul are drept de folosinta sau detine minim o (1) statie de asfalt dotata cu instalatie pentru bitum modificat necesara pentru indeplinirea acestui contract.
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul are drept de folosinta sau detine laborator autorizat (de minim gradul II) cu profile corespunzatoare (G.T.F; M.B.M; B.Ba.Bp; A.N.C.F.D; M.D; D.) pentru lucrarile de infrastructura de transport rutier** Nota: G.T.F ? Geotehnica si teren de fundare; M.B.M ? Materiale pentru betoane si mortare; B.Ba.Bp ? Beton, Beton armat, beton precomprimat; A.N.C.F.D ? Agregate naturale pentru lucrari de CF, drumuri; M.D ? Materiale pentru drumuri; D ? Drumuri.
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : I. Coordonator de Proiect: Studii: a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: -minim 5 ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect/ contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: minim 3 (trei) ani experienta profesionala in contracte/proiecte de lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport rutier** pe pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie: II. Coordonator de Proiect Adjunct Studii: a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: - minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: minim 1 (un) an experienta profesionala in contracte/proiecte de lucrari de constructii in domeniul infrastructurii de transport rutier** pe pozitia de Coordonator de Proiect sau in pozitii similare care sunt: Director Proiect/Manager Proiect sau Adjunct Director Proiect/Adjunct Manager Proiect
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : III. Responsabil cu Calitatea: Studii a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta generala: minim 5 (cinci) ani experienta profesionala experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: expertul cheie trebuie sa fi participat intr-un contract/proiect aferent domeniului infrastructurii de transport rutier** intr-o pozitie de Responsabil control calitate/Responsabil tehnic cu calitatea/Sef laborator/Responsabil cu asigurarea calitatii/Inginer calitate .
Pentru fiecare lot in parte, ofertantul trebuie sa demonstreze ca dispune de urmatorul expert cheie : IV Sef de Santier: Studii a. licentiat al unei Facultati de Constructii ? detine diploma de inginer b. cunostinte bune de limba romana si/sau engleza* Experienta profesionala generala: -minim 5 (cinci) ani experienta profesionala in domeniul infrastructurii de transport rutier** in activitatile de: lucrari de constructii si/sau supervizare lucrari de constructii si/sau management de proiect / contract si/sau proiectare. Experienta profesionala specifica: - minim 3 (trei) ani experienta profesionala in calitate de Sef Santier sau in pozitii similare care sunt: Adjunct Sef Santier, in lucrari de constructie in domeniul infrastructurii de transport rutier**.
STANDARDE PRIVIND ASIGURAREA CALITATII Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de asigurare a calitatii, respectiv detine certificare ISO 9001 sau echivalent.
STANDARDE PRIVIND PROTECTIA MEDIULUI Ofertantul va demonstra ca respecta standardele de protectie a mediului, respectiv detine certificare ISO 14001 sau echivalent
III.2.4) Contracte rezervate
Nu
III.3) Conditii specifice pentru contractele de servicii
III.3.1) Prestarea serviciilor in cauza este rezervata unei anumite profesii
Nu
III.3.2) Persoanele juridice au obligatia sa indice numele si calificarile profesionale ale membrilor personalului responsabili pentru prestarea serviciilor respective
Nu
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) Se va organiza o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
IV.3.3) Conditii de obtinere a caietului de sarcini si a documentatiei suplimentare (cu exceptia unui SAD) sau a documentului descriptiv (in cazul unui dialog competitiv)
Termenul limita pentru depunerea cererilor de documente sau pentru acces la documente: 28.05.2012 15:59
Documente de plata: NU
IV.3.4) Termen limita pentru primirea ofertelor sau a cererilor de participare
28.05.2012 16:00
IV.3.5) Data transmiterii invitatiilor de prezentare de oferte sau de participare candidatilor selectati
IV.3.6) Limba sau limbile in care poate fi redactata oferta sau cererea de participare
Romana
IV.3.7) Perioada minima pe parcursul careia ofertantul trebuie sa isi mentina oferta
90zile (de la termenul limita de primire a ofertelor)
IV.3.8) Conditii de deschidere a ofertelor
Data: 29.05.2012 10:00
Locul: CNADNR- CESTRIN, Bd. Iuliu Maniu, nr. 401A, Sect.6, Cod postal 061127
Persoane autorizate sa asiste la deschiderea ofertelor: da
Reprezentantii ofertantilor in baza unei imputerniciri in acest sens, insotita de o copie a actului de identitate, observatorii UCVAP, alte persoane imputernicite din partea Autoritatii contractante
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul este periodic
Nu
VI.2) Contractul se inscrie intr-un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Contractele vor fi finantate din fonduri FEDR si de la Bugetul de Stat
Tip de finantare: Fonduri europeneFond european: Programul Operational Sectorial Transport
VI.3) Alte informatii
Durata de executie a contractului este deLot 1:8luniLot 2:15 luniLot 3:16 luniLot 4:12 luniLot 5:24 luniLot 6:24 luniLot 7:14 luni, iar perioada de notificare a defectiunilor este de 24 luni pentru fiecare lot
VI.4) Cai de atac
VI.4.1) Organism competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organism competent pentru procedurile de mediere
VI.4.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in termen de 10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al Autoritatii Contractante pe care acesta il considera nelegal
VI.4.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Achizitii cu Finantare Externa - Serviciul Licitatii FEDR/IFI
Adresa postala: Bd. Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 212643292, Email: [email protected], Fax: +40 23186662, Adresa internet (URL): www.cnadnr.ro
VI.5) Data expedierii prezentului anunt
29.03.2012 17:44
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer