Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZAREA PIETEI CENTRALE A MUNICIPIULUI MOTRU


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
671.458 RON

Castigatorul Licitatiei: TECH SAFETY S.A.
Anunt de atribuire numarul 35127/31.03.2008
Informatii anunt de participare asociat 28646
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
MUNICIPIUL MOTRU
Adresa postala: Primaria Motru, B-dul Garii Nr. 1, jud Gorj, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Punct(e) de contact: Szamosvari Stefan, Tel.0253-410560, In atentia: Szamosvari stefan, Email: [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 0253-410560, Adresa internet (URL): www.primariamotru.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREA PIETEI CENTRALE A MUNICIPIULUI MOTRU
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Aleea Muncii, municipiul Motru, jud. Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
LUCRARI DE DEZAFECTARE STRUCTURI EXISTENTE, LUCRARI DE INFRASTRUCTURA (FUNDARE) ARHITECTURA (CONSTRUCTII METALICE, INCHIDERI SI COMPARTIMENTARI DIN TABLA SI TERMOPAN, INVELITORI), INSTALATII ELECTRICE, SANITARE, PARATRASNET, RACORDURI (ENERGIE ELECTRICA, ALIMENTARE CU APA SI CANALIZARE), INCLUSIV DOTARILE, MODERNIZARE GRUPURI SANITARE EXISTENTE, IN CANTITATILE SPECIFICATE IN CAIETUL DE SARCINI, INCLUSIV DOTARILE
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
671, 457.7RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
pretul ofertei
85%
Descriere:
2.
durata de executie
10%
Descriere:
3.
oferta tehnica
5%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 7903/31.03.2008 Denumirea: MODERNIZAREA PIETEI CENTRALE A MUNICIPIULUI MOTRU
V.1) Data atribuirii contractului 3/20/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECH SAFETY S.A.
Adresa postala: Str. VULCAN, NR. 2, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210116, Romania, Tel.0253218250, Email: [email protected], Fax: 0253218404, Adresa internet (URL): www.techsafety.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 816000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 671457.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104641, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic al Primariei municipiului Motru
Adresa postala: Bd. Garii, nr. 1, judetul Gorj, Localitatea: Motru, Cod postal: 215200, Romania, Tel.0253/410560, Email: [email protected], Fax: 0253/410560, Adresa internet (URL): www.primariamotru.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.03.2008 14:46
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer