Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZAREA REACTOR TRIGA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.166.781 RON

Castigatorul Licitatiei: SC MICO ELECTRO SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 49654/09.12.2008
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMA PENTRU ACTIVITATI NUCLEARE
Adresa postala: DR.TR.SEVERIN STR.NIC.IORGA NR.1, Localitatea: Drobeta-Turnu Severin, Cod postal: 220236, Romania, Punct(e) de contact: Georgeta Chivu, Tel.0252/315848, Email: [email protected], Fax: 0252/323685
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREA REACTOR TRIGA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SCN PITESTI MIOVENI, STR.CAMPULUI NR.1
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CUMPARARE : SISTEM DE CONTROL COMANDAPT. INSTALATIA DE PURIFICARE TRIGA , SISTEM DE CONTROL COMANDA PT. INSTALATIA DE COLECTARE DESEURI LICHIDE , SISTEM DE CONTROL COMANDAPT.SISTEMUL DE DEGAZARE A APEI DEMINERALIZATE , SISTEM DE CONTROL COMANDAPT. INSTALATIA DE VENTILATIE , PANOU DE AVERTIZARE SI SEMNALIZARE SISTEM ELECTRIC REACTOR , SISTEM DE CONTROL COMANDACIRCUIT INTERMEDIAR BUCLA A
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
35113000-9 - Echipament de siguranta (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 166, 781RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Contractul vizeaza exclusiv cercetarea, experimentarea, studiu sau dezvoltarea in conditiile mentionate in directiva
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 545 Denumirea: MODERNIZAREA REACTORULUI TRIGA
V.1) Data atribuirii contractului 11/4/2008
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC MICO ELECTRO SRL
Adresa postala: STR.MARGELELOR 74 , BL.N2 , AP.51SECTOR6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 0, Romania, Tel.0214204515, Fax: 0214204586
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1330000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1166781.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala: BD.TITULESCU 4, Localitatea: CRAIOVA, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251415600, Fax: 0251415601
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: BD. STAVROPOLEOS 6, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104641
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
RAAN SERVICIUL CONTENCIOS JURIDIC
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR.1, Localitatea: DR.TR.SEVERIN, Cod postal: 220236, Romania, Tel.0252315848, Fax: 0252323685
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.12.2008 15:01
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer