Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea retelei de gaze naturale - Cresterea securitatii in exploatare a retelelor de distributie gaze naturale din Bucuresti prin modernizarea conductelor de otel neprotejabile catodic, Zona 1 ? proiectare si executie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
28.245.090 RON

Castigatorul Licitatiei: CONI S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 138003/15.03.2013
Informatii anunt de participare asociat 134623
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
GDFSUEZ ENERGY ROMANIA S.A.
Adresa postala: B-dul Marasesti nr.4-6, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040251, Romania, Punct(e) de contact: Jeny Rupa, Tel. +40 21/3013058, In atentia: Jeny Rupa, Email: [email protected], Fax: +40 21/3012051, Adresa internet (URL): www.gdfsuez.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Societate comerciala pe actiuni cu capital privat
Activitate (activitati)
Altele: Obiectul principal de activitate: Producere, transport si distributie de gaz si de energie termica.
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea retelei de gaze naturale - Cresterea securitatii in exploatare a retelelor de distributie gaze naturale din Bucuresti prin modernizarea conductelor de otel neprotejabile catodic, Zona 1 ? proiectare si executie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Bucuresti
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari in Bucuresti: Modernizarea retelei de gaze naturale - Cresterea securitatii in exploatare a retelelor de distributie gaze naturale dinBucuresti prin modernizarea conductelor de otel neprotejabile catodic ? Zona 1 in lungime totala de aproximativ 61.996 ml.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44161110-0 - Retele de distributie a gazului (Rev.2)
71322200-3-Servicii de proiectare a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
28, 245, 090.56RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare simplificat
Numarul anuntului in JO: 2012/S151-252531din08.08.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9641-900503 Denumirea: Modernizarea ret de gn - Cresterea securit in exploat a ret de distrib a gn din Bucuresti, Zona 1
V.1) Data atribuirii contractului 05.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONI S.R.L.
Adresa postala: STRADA PRINCIPALA, NR. 238, Localitatea: Manesti, Cod postal: 2000, Romania, Tel. 0244531283, Email: [email protected], Fax: 0244598189
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 53182917.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 28245090.56 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL CRESTEREA COMPETITIVITATII ECONOMICEAXA PRIORITARA 4 ? Cresterea eficientei energetice si a securitatii furnizarii, incontextul combaterii schimbarilor climatice
VI.2) Alte informatii
In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, se va solicita reofertarea in plic inchis in vederea departajariiofertelor.Contractul de proiectare si executie se va incheia in termen de maxim 7 zile de la expirarea termenului de asteptare prevazut de art.205 alin.1 lit.a dinOUG nr.34/2006.In plus fata de celelalte drepturi ale autoritatii contractante prevazute de documentatia de atribuire si legislatia aplicabila, nesemnareacontractului de catre ofertantul declarat castigator in termenul mentionat anterior, da dreptul autoritatii contractante de a pretinde penalitati deintarziere in cuantum de 2% pe zi din valoarea garantiei de participare.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Departamentul Juridic, Patrimoniu, Actionariat
Adresa postala: Adresa postala: Bd. Marasesti Nr. 4 ? 6, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040254, Romania, Tel. +40 213012000, Email: [email protected], Fax: +40 213012069, Adresa internet (URL): www.gdfsuez.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2013 09:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer