Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuarea, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.634.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GROUP D.C.M. S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 123067/15.11.2011
Informatii anunt de participare asociat 117872
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Orasul Sannicolau Mare
Adresa postala: str. Republicii nr.15, Localitatea: Sannicolau Mare, Cod postal: 305600, Romania, Punct(e) de contact: sediul Primariei, Tel. 0256370366, In atentia: d-nului primar Groza Danut, Email: [email protected], Fax: 0256370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea si reabilitarea infrastructurii urbane a orasului Sannicolau Mare prin realizarea de drumuri orasenesti si trotuarea, sisteme de gestionare a apelor pluviale de suprafata, modernizare parcuri
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ORASUL SANNICOLAU MARE
Codul NUTS: RO424 - Timis
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
- conform specificatiilor din Documentatia tehnica de executie (Caiet de sarcini, Detalii de executie, Proiect tehnic).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45233120-6 - Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
45232130-2-Lucrari de constructii de canalizari de ape pluviale (Rev.2)
45232152-2-Lucrari de constructii de statii de pompare (Rev.2)
45232220-0-Lucrari de constructii de posturi de transformare (Rev.2)
45233161-5-Lucrari de constructii de trotuare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 634, 002RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Durata de executie
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
11675/24.05.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S108-178068din07.06.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 20767 Denumirea: LOT 1: Zona I
V.1) Data atribuirii contractului 9/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GROUP D.C.M. S.R.L.
Adresa postala: Timisoara, str.NICOLAE TITULESCU, nr.35, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300169, Romania, Tel. 0256 499922, Email: [email protected], Fax: 0256 499922
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3634236.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 23326 Denumirea: LOT 2: Zona II
V.1) Data atribuirii contractului 10/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONFORT S.A.
Adresa postala: STR.ENRIC BAADER, NR 11, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300072, Romania, Tel. 0256434575, Email: [email protected], Fax: 0256434060, Adresa internet (URL): www.izometalconfort.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 11392525.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 23314 Denumirea: LOT 3: Zona III
V.1) Data atribuirii contractului 10/11/2011
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TECHNOCER S.R.L.
Adresa postala: Str. Metalurgistilor, nr.16, Localitatea: Nadrag, Cod postal: 305500, Romania, Tel. 0727770544, Email: [email protected], Fax: 0256336785
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7254722.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 20787 Denumirea: LOT 4: Zona IV
V.1) Data atribuirii contractului 9/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SAMAN CONSTRUCTIONS S.R.L.
Adresa postala: str. Tudor Vladimirescu, nr. 83, Localitatea: Dumbravita, Cod postal: 307160, Romania, Tel. 0356/459215, Email: [email protected], Fax: 0356/459215
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 14489199.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 20797 Denumirea: LOT 5: Zona V
V.1) Data atribuirii contractului 9/13/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
A.G.M.A. TIUCA-CONSTRUCT S.R.L.
Adresa postala: Str.Constructorilor, Nr. 2, Localitatea: Timisoara, Cod postal: 300571, Romania, Tel. 0256400495, Email: [email protected], Fax: 0256486162
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 7863320.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): PROGRAMUL OPERATIONAL REGIONAL 2007-2013, Axa prioritara 1 ?Sprijinirea dezvoltarii durabile a oraselor ? poli urbani de crestere?, Domeniul de interventie 1.1. ?Planuri integrate de dezvoltare urbana?, Sub-domeniul: Centre urbane: Contract de finantare nr. 1120/10.12.2010.
VI.2) Alte informatii
Bugetul propriu al autoritatii contractante (2%) si Fonduri nerambursabile (98%)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: str. Stravropoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. (+4) 021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: (+4) 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Achizitii publice
Adresa postala: str. Republicii nr. 15, Localitatea: SANNICOLU MARE, Cod postal: 305600, Romania, Tel. (+4) 0256.370366, Email: [email protected], Fax: (+4) 0256.370350, Adresa internet (URL): www.sannicolau-mare.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
09.11.2011 14:24
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer