Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1?


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
59.942.700 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 133159/22.06.2012
Informatii anunt de participare asociat 125808
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Director General, Tel. +40 238/720356, In atentia: Ionel Tescaru, Email: [email protected], Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1?
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Buzau si orasul Nehoiu, Judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Construire colector canalizare, Reailit statietratare apa potabila, Constructie rezervor, Reabilitare statie pompe, Inlocuire aductiune, Extindere retele apa npotabila, Extindere retele canalizare si reabilitare retele canalizare, Constructii statii pompare ape uzate menejere, serviciiproiectare statie de tratare apa potabila Siriu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45100000-8 - Lucrari de pregatire a santierului (Rev.2)
45231300-8-Lucrari de constructii de conducte de apa si de canalizare a apelor reziduale la mare distanta (Rev.2)
45232400-6-Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
45232430-5-Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
59, 942, 701.43RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
BZ_CL1
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S36-058605din22.02.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: F1061 Denumirea: Modernizarea sistemelor de apa si apa uzata in Buzau si Nehoiu -CL1
V.1) Data atribuirii contractului 01.06.2012
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email: [email protected], Fax: 2081401, 3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
GENERAL CONCRETE CERNAVODA S.R.L.
Adresa postala: STR. UNIRII, BL. P3B, SC. B, PARTER, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 5160991, Romania, Tel. 0723/155577, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0241/238069
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 83524818.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 59942701.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.(Fonduri Europene 77, 25% Co-finantare nationala 22, 75%)
VI.2) Alte informatii
Ofertantul va respecta conditiile de munca si de protectie a muncii pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari.In acest sens va depune: Declaratie prin care Ofertantul sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari Formular 22 ? Securitate si sanatatea in munca.Informatii detaliate privind reglementarile care sunt in vigoare la nivel national si se refera la conditiile de munca si protectia muncii, securitatii si sanatatii in munca, se pot obtine de la Inspectia Muncii sau de pe siteul: http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html2.Persoana ce asigura sustinerea financiara nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 si art.181 lit a, c1 si d din OUG nr. 34/2006.In acest sens, sustinatorul va prezenta: Formularul 7 ? Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar , Formularul nr 28precum siAngajamentul ferm incheiat in forma autentica Formular nr. 113.Persoana ce asigura sustinerea capacitatii tehnicesi/sau profesiopnale nu trebuie sa se afle in situatia care determina excluderea din procedura de atribuire conform art. 180 si art.181 lit a, c1 si d din OUG nr. 34/2006.In acest sens, sustinatorul va prezenta Formularul nr.7 ? Declaratie privind eligibilitatea si Cazierul judiciar, Formularul nr 28precum si Angajamentul ferm incheiat in forma autentica. Formular nr. 13.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL BUZAU
Adresa postala: str Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120187, Romania, Tel. +40 238717960, Email: [email protected], Fax: +40 238717959, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=114
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str Unirii bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: [email protected], Fax: +40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.06.2012 16:55
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer