Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
29.976.060 RON

Castigatorul Licitatiei: CORAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 132391/17.08.2012
Informatii anunt de participare asociat 127686
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA DE APA S.A. BUZAU
Adresa postala: str Unirii, bl8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Punct(e) de contact: Birou Achizitii Publice, Tel. +40 238/720356, In atentia: Ionel Tescaru, Email: [email protected], Fax: +40 238/726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Orasele Nehoiu, Pogoanele si Patarlagele, Judetul Buzau
Codul NUTS: RO222 - Buzau
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
CONSTRUCTIA UNEI NOI STATII DE EPURARE IN NEHOIU (PE=11.150)REABILITARE STATIE DE EPURARE IN POGOANELE (PE=8.808)REABILITARE STATIE DE EPURARE IN PATARLAGELE (PE=4.794)
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
29, 976, 061RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
BZ_CL6
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S250-408764din29.12.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1485 Denumirea: Modernizarea sistemelor de tratare a apei uzate in Nehoiu, Pogoanele, Patarlagele?
V.1) Data atribuirii contractului 31.07.2012
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CORAL S.R.L.
Adresa postala: Str. babadag, Nr. 140, Bloc Coral Platza, Parter, Tulcea, Localitatea: Tulcea, Cod postal: 820228, Romania, Tel. 0240/537537, Email: [email protected], Fax: 0240/506111, Adresa internet (URL): www.coralconstructii.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 32515562.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 29976061.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 5
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
serviciiproiectare
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri europene ? Fondul de Coeziune - Programul Operational Sectorial de Mediu, Axa 1 ??Extindere si modernizare a sistemelor de apa si apa uzata?, bugetul de stat, bugetul local si contributie proprie.(Fonduri Europene 77, 25% Co-finantare nationala 22, 75%)
VI.2) Alte informatii
1.Ofert va respecta cond de munca si de prot a muncii pe parcursul indepl contr de lucrari.Decl prin care Ofert sa dovedeasca faptul ca la elaborarea ofertei a tinut cont de obligatiile referitoare la conditiile de munca si de protectia muncii, care sunt la nivel national, precum si ca le va respecta pe parcursul indeplinirii contractului de lucrari Formular 23 ? Securitate si sanatatea in munca http: //www.inspectmun.ro/Legislatie/legislatie.html.2.In cazul in care doua sau mai multe oferte contin in cadrul propuerii financiare acelasi pret, autoritatea contractanta va solicita ofertantilor care au oferit cel mai mic pret o noua propunere financiara in plic inchis, caz in care contractul va fi atribuit ofertantului a carui noua propunere financiara are pretul cel mai scazut.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CTribunalul Buzau
Adresa postala: str Nicolae Balcescu nr.8, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120197, Romania, Tel. +40 238717960, Email: [email protected], Fax: +40 238717959, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro/InstantaContact.aspx?idInstitutie=114
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Birou Achizitii Publice
Adresa postala: str Unirii bl 8FGH, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120360, Romania, Tel. +40 238726187, Email: [email protected], Fax: +40 238726187, Adresa internet (URL): www.cabuzau.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.08.2012 15:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer