Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
38.848.212 RON

Castigatorul Licitatiei: HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Anunt de atribuire numarul 134272/25.10.2012
Informatii anunt de participare asociat 129942
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Birou UIP, Tel. +40 332413257, In atentia: Ion Mihailescu, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Municipiul Iasi, judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232400-6 - Lucrari de constructii de canalizare de ape reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
38, 848, 212.6RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S64-104719din31.03.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 31858 Denumirea: Modernizarea sistemului de canalizare in orasul Iasi (colectoare principale)
V.1) Data atribuirii contractului 01.10.2012
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
HIDROCONSTRUCTIA S.A.
Adresa postala: Sector 1, Calea Dorobantilor nr. 103-105, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010562, Romania, Tel. 2081426, 2081400, Email: [email protected]nstructia.com, Fax: 2081401, 3175203, Adresa internet (URL): www.hidroconstructia.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 52000000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 38848212.60 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in judetul Iasi?.
VI.2) Alte informatii
1.Pret oferta?P1Ptr oferta cu pretul cel mai mic se va acorda punct. maxim alocat acestui fact de evaluare (40 puncte) iar ptr celelalte oferte punct. se va acorda cu formula: P1financiar n=(pret min/pret n)x40Pretul ofert. este cel prezent in Form. 2, fara TVA.2.Perioada, cumulata pe elemente, de realiz. a contr-P2Ptr fiecare oferta se va calcula durata totala necesara executiei lucr. de canaliz. pe fiecare din cele 18 elemente(in zile calendar) ptr care se vor executa lucrari.Prin element se intelege: strazi, sosele, bulevarde, subtraversari, camera impreunare, aseta transport, racorduri deversoare.Dtotala exec. canaliz strazi=D.element1+D.element2+...+D.exec.element18Ptr oferta cu D.total executie cea mai mica, se va acorda nr max de pct alocat fact, respect. 60 puncte.Ptr celelalte durate punct. se va calc cu formula: P2n=(Dtot. Exec. lucrari min/D.tot executie lucr. a ofert. n)x60In cadrul acestui cont. se va realiza extinderea retelei de canaliz. ptr 18 elemente.Fiecare ofertant, in functie de organiz. si tehnologia specifica adoptata, va indica in mod clar in graf. de exec al lucr, durata de exec. a canalizarii pentru fiecare strada in parte.Astfel pentru stabilirea D.executie element 1 se va contabiliza in zile calen. durata de la inceperea lucr, data de pe ordinul de incepere de pe acea strada care va fi conform grafic, pana la momentul in care lucr de canalizare pe acea strada sunt terminate iar sist. rutier al strazii este readus la starea initialasi este emis, de catre inginer, un certif. de receptie semnat de catre benef.Note: Pentru nerespect. duratei de finaliz. pe fiecare strada se vor plati penalizari conf. contr.Reducerea duratei tot. de realiz. a contr., asa cum este stabil. la II.3 nu constituie criteriu de atrib.In cazul in care ofert clas pe loc 1 au punct. egale, AC va solicita reofert. pret in plic inchis, in ved. depart. ofert. Ptr vizualiz. DA folositi shellsafe-verify disp. pe www.certsign.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: Str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.10.2012 14:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer