Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea sistemului de transport si distributie energie termica pentru 40 PT si retele termice aferente, din municipiul Suceava Etapa 4 PT 2009 , reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice, aferent PT Ge


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
8.466.500 RON

Castigatorul Licitatiei: AQUATERM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 80406/05.10.2009
Informatii anunt de participare asociat 69584
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Suceava
Adresa postala: B-dul 1 Mai, nr. 5A, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720224, Romania, Punct(e) de contact: Eugen Ignat, Tel.0230-212696, interior 167, In atentia: Eugen Ignat, Email: [email protected], Fax: 0230-520593
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea sistemului de transport si distributie energie termica pentru 40 PT si retele termice aferente, din municipiul Suceava Etapa 4 PT 2009 , reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice, aferent PT George Enescu 4/3/1 si Cuza Voda 6,
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: municipiul suceava
Codul NUTS: RO215 - Suceava
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea sistemului de transport si distributie energie termica pentru 40 PT si retele termice aferente, din municipiul Suceava Etapa 4 PT 2009 , reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice, aferent PT George Enescu 4/3/1 si Cuza Voda 6, lucrari de constructii montaj, fara procurare materiale de baza
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45231113-0 - Lucrari de inlocuire a conductelor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
8, 466, 500RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 25745 Denumirea: Reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice aferent PT George Enescu 4/3/
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AQUATERM S.R.L.
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr. 35, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710219, Romania, Tel.0231 511585, Email: [email protected], Fax: 0231 511518, Adresa internet (URL): www.aquaterm.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12393072.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2207500.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
I
Contract nr: 25674 Denumirea: Reabilitarea sistemului de transport si distributie a energiei termice aferent PT Cuza Voda 6, lucra
V.1) Data atribuirii contractului 8/20/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
LOIAL IMPEX S.R.L.
Adresa postala: Str.Marasesti, Nr.44, Bl.T1, Parter, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720182, Romania, Tel.0230/526963;0230/526800, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0230/526900, Adresa internet (URL): www.loial.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 12393072.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6259000.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
II
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Deoarece atasarea in SEAP a Documentatiei de atribuire nu este posibila din motive tehnice(un numar mare de planse), autoritatea contractanta va pune gratuit la dispozitia oricarui operator economic care a inaintat o solicitare in acest sens, un exemplar din documentatia de atribuire(in maxim 4 zile), conform art.40 alin.(2) din OUG 34/2006, modificata si completata
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de apel suceava - Sectia contencios administrativ
Adresa postala: str. stefan cel mare nr. 62, Localitatea: Suceava, Cod postal: 720062, Romania, Tel.0230216321, Fax: 0230216321, Adresa internet (URL): rodicanegrea @just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. stavreopoleos nr. 6 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104642, Email: [email protected]
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Primaria Municipiului Suceava - serv. contencios adm. juridic
Adresa postala: B- ul 1 mai nr. 5A, Localitatea: suceava, Cod postal: 7200224, Romania, Tel.0230212696, Fax: 0230520593, Adresa internet (URL): www.primariasv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.10.2009 11:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer