Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiei de pompare de desecare SPD Butoi si refacerea capacitatii de transport a retelei de canale de desecare aferenta din amenajarea Ghidici-Rast-Bistret, judetul Dolj


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
264.501 RON

Castigatorul Licitatiei: CONIZ ROMARG S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 120380/09.01.2012
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ADMINISTRATIANATIONALAAIMBUNATATIRILORFUNCIARERA
Adresa postala: Soseaua Oltenitei 35-37, Sector 4, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Punct(e) de contact: SERVICIUL ACHIZITII PUBLICE, Tel. +40 0213322816, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 0213322183, Adresa internet (URL): http: //www.anif.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
ADMINISTRATIE NATIONALA
Activitate (activitati)
Altele: ACTIVITATI CONEXE AGRICULTURII
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea statiei de pompare de desecare SPD Butoi si refacerea capacitatii de transport a retelei de canale de desecare aferenta din amenajarea Ghidici-Rast-Bistret, judetul Dolj
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: ANIF RA SUCURSALA TERITORIALA DUNARE OLT
Codul NUTS: RO411 - Dolj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea statiei de pompare de desecare SPD Butoi si refacerea capacitatii de transport a retelei de canale de desecare aferenta din amenajarea Ghidici-Rast-Bistret, judetul Dolj
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.2)
45112500-0-Lucrari de terasament (Rev.2)
45259900-6-Modernizare a statiilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
264, 501.4RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: ACT ADITIONAL NR. 5 Denumirea: Modernizarea statiei de pompare de desecare SPD Butoi si refacerea capacitatii de transport
V.1) Data atribuirii contractului 28.10.2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONIZ ROMARG S.R.L.
Adresa postala: Str POPA SAPCA , BL. P3, SC. C, AP6, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 0300, Romania, Tel. 0248221267, Email: [email protected], Fax: 0248221267, Adresa internet (URL): www.conizromarg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 264501.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
ANUNT DE PARTICIPARE NR. 89159/21.10.2009. ANUNT DE ATRIBUIRE NR. 94717/05.11.2010.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Municipiului Bucuresti
Adresa postala: Bulevardul Unirii , nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 0213187731
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic al ANIF RA
Adresa postala: Sos. Oltenitei 35-37, Sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041293, Romania, Tel. +40 0213322816, Fax: +40 0213322183
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.01.2012 15:13
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer