Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
44.548.788 RON

Castigatorul Licitatiei: E.M.I.T. ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.A.
Anunt de atribuire numarul 128357/08.03.2012
Informatii anunt de participare asociat 122244
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Apavital SA Iasi
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: str. Mihail Costachescu nr. 6, Tel. +40 332413269, In atentia: Ion Mihailescu, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Oras Iasi Judetul Iasi
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile constau in proiectarea si executarea treptei tertiare de epurare a apei uzate si a altor lucrari conexe la statia de epurare a municipiului Iasi.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71322000-1-Servicii de proiectare tehnica pentru constructia de lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
44, 548, 786.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
39 / 04.08.2011
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S155-258551din13.08.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4669 Denumirea: Modernizarea statiei de tratare ape uzate in aglomerarea Iasi
V.1) Data atribuirii contractului 15.02.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
E.M.I.T. ERCOLE MARELLI IMPIANTI TECNOLOGICI S.p.A.
Adresa postala: Calea Bucuresti, bl. A16, sc. 1, apt. 8, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200523, Romania, Tel. +40 747 50 22 88, Email: [email protected], Fax: + 40 351 463 758, Adresa internet (URL): www.emit.it
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 47405641.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 44548786.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 - ?Extinderea si reabilitarea infrastructurii de apa si apa uzata in Judetul Iasi?.
VI.2) Alte informatii
Documentatia de atribuire este publicata atasat anuntului de participare la adresa de internet, www.e-licitatie.ro
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Iasi - Sectia Comercial
Adresa postala: Str. A. Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232260600, Email: [email protected], Fax: +40 232213999, Adresa internet (URL): http: //portal.just.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. APAVITAL S.A. - Biroul Juridic-Actionariat
Adresa postala: str. Mihail Costachescu, nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel. +40 332413129, Email: [email protected], Fax: +40 332413230, Adresa internet (URL): www.apavital.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.03.2012 08:26
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer