Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
77.295.064 RON

Castigatorul Licitatiei: Asocierea SC ARCADA COMPANY SA -LEONHARD WEISS RO SRL-SC ISAFT LITORAL SRL
Anunt de atribuire numarul 113970/12.01.2012
Informatii anunt de participare asociat 120483
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii Publice, Tel. +40 0213192433, In atentia: Mariana Coman, Email: [email protected], Fax: +40 0213192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: In orasele Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea statiilor de cale ferata Botosani, Vaslui, Piatra Neamt si Braila
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45230000-8-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
77, 295, 060.34RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/3/4267/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S10-015370din15.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 157 Denumirea: Modernizarea statieistatiei de cale ferata VASLUI
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC ARCADA COMPANY SA -LEONHARD WEISS RO SRL-SC ISAFT LITORAL SRL
Adresa postala: Strada Brailei c/c Constructorilor, Localitatea: Galati, Cod postal: 800365, Romania, Tel. +40 236462695, Email: [email protected], Fax: +40 236462695
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 28492565.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 21118700.23 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
Contract nr: 158 Denumirea: Modernizarea statiei de cale ferata PIATRA NEAMT
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC CONFER GROUP SRL-SC WIEBE ROMANIA SRL-SC RADARIA SRL
Adresa postala: str Garii nr.7 Onesti, Judetul Bacau, Localitatea: ONESTI, Cod postal: 601143, Romania, Tel. +40 234314858, Email: [email protected], Fax: +40 234314858
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25192552.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19658028.33 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3
Contract nr: 156 Denumirea: Modernizarea statiei de cale ferata BRAILA
V.1) Data atribuirii contractului 12.12.2011
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Asocierea SC ARCADA COMPANY SA -LEONHARD WEISS RO SRL-SC ISAFT LITORAL SRL
Adresa postala: Strada Brailei c/c Constructorilor, Localitatea: Galati, Cod postal: 800365, Romania, Tel. +40 236462695, Email: [email protected], Fax: +40 236462695
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41992607.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 31800404.98 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Sectorial Operational- Transport 2007-2013, proiectul 25 modenizarea unor statii de cale ferata din Romania, strategia de modernizare a CFR.Lucrarea este finantata din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR (69.25%) si contributia de la bugetul de stat (30.75%)
VI.2) Alte informatii
Contractul pentru lotul 1 -Modernizarea statiei de cale ferata Botosani urmeaza sa fie incheiat. Anuntul de atribuire pentrulotul 1 urmand sa fie transmis ulterior.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: Tribunalul Bucuresti Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si FiscalAdresa postala: B-dul Unirii nr. 37 sector 3 , Bucuresti., Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40 0214083600, Email: [email protected], Fax: +40 021/4083700, Adresa internet (URL): http//www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF CFR SA Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: Bd.Dinicu Golescu nr.38 sector 1 Bucuresti, Directia Asistenta juridica, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. +40 213151117, Fax: +40 213151117, Adresa internet (URL): http: //www.cfr.ro/CFR new/infrastructura. htm
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.01.2012 12:48
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer