Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizarea statiilor de cale ferata Sfantu Gheorghe si Tg.Mures


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
27.541.500 RON

Castigatorul Licitatiei: CONFER GROUP SRL ONESTI
Anunt de atribuire numarul 113952/16.12.2011
Informatii anunt de participare asociat 119484
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Punct(e) de contact: Dorina Craciun, Tel. 021/3192433, Email: [email protected], Fax: 021/3192433, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizarea statiilor de cale ferata Sfantu Gheorghe si Tg.Mures
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: statia CF Sf.Gheorghe si statia CF Tg.Mures
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizarea statiilor de cale ferata Sfantu Gheorghe si Tg.Mures
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45234100-7 - Lucrari de constructii de cai ferate (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45230000-8-Lucrari de constructii de conducte, de linii de comunicatii si electrice, de autostrazi, de sosele, de aerodromuri si de cai ferate; lucrari de nivelare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
27, 541, 499.22RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pretul ofertei
80%
Descriere:
2.
Propunerea tehnica
20%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
9/3/4268/2010
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S9-013736din14.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 159 Denumirea: LOT 1- Moderniz st de CF Sfantu Ghe
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2011
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CONFER GROUP SRL ONESTI
Adresa postala: STR.GARII NR.7, LOCALITATEA ONESTI, JUD. BACAU, COD POSTAL 601143, Localitatea: Onesti, Cod postal: 601143, Romania, Tel. 0234314858, 0234315740, Email: [email protected], Fax: 0234314858, 0234315740
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 41740473.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 27541499.22 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Sectorial Operational- Transport 2007-2013, proiectul 25 modenizarea unor statii de cale ferata din Romania, strategia de modernizare aCFR.Lucrarea este finantata din fonduri nerambursabile de la Comisia Europeana prin FEDR (69.25%) si contributia de la bugetul de stat (30.75%)
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a ? IX ? a Contencios Administrativ si Fiscal
Adresa postala: B-dul Unirii nr. 37 sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030833, Romania, Tel. +40/021/4083600, Email: [email protected], Fax: +40/021/4083700, Adresa internet (URL): http: //www.tmb.ro/
Organismul competent pentru procedurile de mediere
-
Adresa postala: -, Localitatea: -, Cod postal: -, Romania, Tel. -, Fax: -, Adresa internet (URL): -
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
CNCF ?CFR? SA-Directia Asistenta Juridica
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr.38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel. 021/315.11.17, Fax: 021/315.11.17
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
12.12.2011 16:06
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer