Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
43.052.260 RON

Castigatorul Licitatiei: RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 139098/30.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142303
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Sectorului 6 (Primaria sectorului 6)
Adresa postala: Bd. Regiei nr. 6-8 sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Punct(e) de contact: Doru Pascu, Tel. +40 0213180144, In atentia: Pop Anghel Raluca, Email: [email protected], Fax: +40 0213180143, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODERNIZAREA URBANISTICA COMPLEXA SI ASIGURAREA SIGURANTEI PUBLICE (DRUMUL TABEREI, MILITARI) DIN SECTOR 6, BUCURESTI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: sector 6 Bucuresti, cartierele Drumul Taberei si Militari
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrari de amenajare spatii verzi pentru Cartierele Drumul Taberei(delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov)cod SMIS7809 si Militari (delimitat de Sos. Virtutii, Str. Ariesul Mare, str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu)cod SMIS 7806; lucrari privind modernizare urbanistica strazi, trotuare, parcari in cartierul Militari (delimitat de Sos Virtutii, Str. Ariesul Mare, Str. Baia de Aries, B-dul Iuliu Maniu) cod SMIS 7807 si Cartierul Dr. Taberei (delimitat de Str. Dr Taberei, Str. Raul Doamnei, Prelungirea Ghencea si Str. Brasov)cod SMIS 7810; Lucrari de asigurarea sigurantei publice prin montorizare video: Proiectul ?Asigurarea sigurantei publice Dr. Taberei, Militari in sectorul 6, Bucuresti? cod SMIS 7811
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45112710-5 - Lucrari de arhitectura peisagistica a spatiilor verzi (Rev.2)
35125000-6-Sisteme de supraveghere (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45233120-6-Lucrari de constructii de drumuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
43, 052, 261.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S184-302331din25.09.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 61 Denumirea: Lucrari de modernizare urbanistica spatii verzi in Cartierul Drumul Taberei - LOT 1
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.
Adresa postala: SAT PETRESTI, SOS. UNIRII NR. 64, Localitatea: Corbeanca, Cod postal: 077065, Romania, Tel. +40 742427336, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 25023596.01 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 24964361.70 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Valoarea din contract ce urmeaza a fi subcontractata este de 7489308, 51 lei pentru "Lucrari de arhitectura peisagistica inclusiv toata manopera necesara pt executarea contractului, derulata de urmatorul personal: 3 maistri peisagisti, 10 peisagisti floricultori, 50 munictori necalificati."
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 62 Denumirea: Lucrari de modernizare urbanistica spatii verzi in Cartierul Militari - LOT 4
V.1) Data atribuirii contractului 14.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
RO-VERDE LANDSCAPING S.R.L.
Adresa postala: SAT PETRESTI, SOS. UNIRII NR. 64, Localitatea: Corbeanca, Cod postal: 077065, Romania, Tel. +40 742427336, Email: [email protected]
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18180764.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 18087899.61 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 30
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
Valoarea din contract ce urmeaza a fi subcontractata este de 5426369, 88 lei pentru Lucrari de arhitectura peisagistica inclusiv toata manopera necesara pt executarea contractului, derulata de urmatorul personal: 3 maistri peisagisti, 10 peisagisti floricultori, 50 munictori necalificati.
V.6) Lista de Loturi
4
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Fonduri StructuraleProg Operational Regional 2007-2013 Axa prioritara 1;CODURI SMIS 7809, 7810, 7811, 7806, 7807Buget local al Sectorului 6
VI.2) Alte informatii
In cazul in care exista doua sau mai multe oferte aflate pe primul loc care au acelasi pret, pentru departajarea ofertelor, autoritatea contractanta va solicita prin intermediul SEAP incarcarea in sistem de catre operatorii economici respectivi a unui document de unde sa reiasa propunerea financiara imbunatatita. Preturile vor fi calculate cu maxim 2 zecimale
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Achizitii Publice
Adresa postala: Bd Regiei nr. 6-8, Sector 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 060204, Romania, Tel. +40 213180144, Email: [email protected], Fax: +40 213180143
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.11.2013 11:37
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer