Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Modernizari LES, imbunatatire nivel de tensiune, preluare consumatori, extindere retea - jud Bacau, Botosani, Vaslui, Suceava


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.683.782 RON

Castigatorul Licitatiei: GENERAL TEHNIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 143431/25.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 142114
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Loredana Temneanu, Tel. +40 0232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 0232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Modernizari LES, imbunatatire nivel de tensiune, preluare consumatori, extindere retea - jud Bacau, Botosani, Vaslui, Suceava
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: jud Bacau, Botosani, Vaslui, Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Modernizari LES 20 kV, Modernizari LES 6 kV, INT PTA1 Dragusesti, Preluare consuamtori din PT Asfalt Dospinesti, Extindere retea PTA3 Ibanesti - procedura divizata pe 16 loturi, avand ca obiect: - Elaborarea documentatiilor tehnico ? economice faza PTh +CS, - Obtinerea Autorizatiei de construire;
- Executia lucrarii;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 683, 781.5RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004851/09.09.2013 Denumirea: LES PT 7 - PT 27 Negresti, LES PT 13 - PT 18 Husi - loturi 1, 2
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GENERAL TEHNIC S.R.L.
Adresa postala: Calea Chisinaului, Nr. 29, Grup social depozit 03, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700172, Romania, Tel. 0752099173;0332/418778, Email: [email protected], Fax: 0332/418778, Adresa internet (URL): www.generaltehnic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 164000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 4600004853/09.09.2013 Denumirea: LES 20 KV Statia Dodeni PT 16 Bicaz lot 3+LES 20 KV PT 34 - PT 45 Comanesti lot 4
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 163, Localitatea: Piatra-Neamt, Cod postal: 610243, Romania, Tel. 0233 227488, Email: [email protected];[email protected], Fax: 0233 227488, Adresa internet (URL): www.elcont.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 88500.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4
Contract nr: 4600004854/09.09.2013 Denumirea: LES 20 KV PT 37 - PT 35 Comanesti lot 5
V.1) Data atribuirii contractului 02.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROPREST S.R.L.
Adresa postala: Str.9 Mai Nr 15 Ap 2, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600025, Romania, Tel. 0234510643, Email: o[email protected], [email protected], Fax: 0234544761
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 33185.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5
Contract nr: 4600004856/9.09.2013 Denumirea: LES 20 KV PTCz 1503 - PTM 1504 lot 6
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTRO UNIVERS SRL
Adresa postala: Sat Chicerea, Com. Tomesti, Jud. Iasi, Localitatea: Iasi, Cod postal: 707516, Romania, Tel. 0723287761, Email: [email protected], Fax: 0332418839, Adresa internet (URL): http: //www.electrouniversiasi.ro/
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 108000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 4600004857/9.09.2013 Denumirea: LES 20 KV intre PT 174 - PTM 242(7) LES 20 KV intre PTM 225 - PTCZ 30(8) , LES 20KV Statia Itcani 13
V.1) Data atribuirii contractului 27.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Electromontaj SA Bucuresti - Suc Iasi
Adresa postala: CUI Electromontaj SA Bucuresti RO 566, sediul in Bucuresti, str Gral Popescu Candiano, nr 1, sector 4, Bucuresti, prin Suc Iasi str str. Manta Rosie nr. 14, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700670, Romania, Tel. 0332/40 97 13
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 281422.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
7, 8, 13
Contract nr: 4600004859/9.09.2013 Denumirea: LES 20 KV intre Statia Vatra Dornei - PTCZ 50 Vatra Dornei lot 9
V.1) Data atribuirii contractului 30.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 6
Numarul de oferte admisibile 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ENERGOBIT SA Cluj Napoca - prin Sucursala Bacau
Adresa postala: Cluj, str Taietura Turcului nr 47/11, cod unic de identificare fiscala 211717, prin Sucursala Bacau, str Calea Romanului, cod postal 600384, judetul Bacau, telefon 0234/522420, fax 0234/522430, numar de inregistrare la REgistrul Comertului J04/1008/2010, cod unic de inregistrare 27837110, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600384, Romania, Tel. 0234/522420, Fax: 0234/522430
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 52000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 4600004860/9.09.2013 Denumirea: LES 6 KV PT209-PT 96, Bc" (lot 10), LES 20KV PT22-PT 20, Tg. Ocna (12), PT Asfalt Dospinesti (15)
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 4
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC Electromontaj SA Bucuresti prin Sucursala Bacau
Adresa postala: SC Electromontaj SA Bucuresti, cu sediul in Bucuresti, str Gral Popescu Candiano, nr 1, sector 4, Bucuresti, telefon/fax 021 336 7584/021 336 7593, numar de ordine in Registrul Comertului J40/1099/1991, atribuit in data de 14.03.1991, cod unic de inregistrare 566 - prin Sucursala Bacau, cu sediul in Bacau, strada Constantei nr. 7, judetul Bacau, telefon: 0334/405159, fax 0234/522631, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Bacau cu numarul J04/2611/1992, cod fiscal RO566, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600108, Romania, Tel. 0334/405159, Fax: 0234/522631
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 253800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10, 12, 15
Contract nr: 4600004861/9.09.2013 Denumirea: INT PTA 1 DRAGUGESTI lot 11
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 8
Numarul de oferte admisibile 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELTESA GRUP S.R.L.
Adresa postala: STR. TINERETULUI, NR.44, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600407, Romania, Tel. 0744473203, Email: [email protected], Fax: 0234/581300
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 489000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11
Contract nr: 4600004862/9.0.2013 Denumirea: LES 6 KV PT 112 - PT 155 Bacau lot 14
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOFIN INVEST S.R.L.
Adresa postala: STR.BRADULUI, NR.50, Localitatea: Bacau, Cod postal: 600204, Romania, Tel. 0234578555, Email: [email protected], Fax: 0234578555
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198800.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
14
Contract nr: 4600004863/9.09.2013 Denumirea: "Extindere retea joasa tensiune PTA 3 Ibanesti pentru aee loc sinistrati lot 16
V.1) Data atribuirii contractului 07.10.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELPRO S.R.L.
Adresa postala: STRADA RAZBOIENI, NR.1, Localitatea: Botosani, Cod postal: 710346, Romania, Tel. 0231/535240, Email: [email protected], Fax: 0231/535240
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 15074.50 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
16
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
La conditia "numarul de oferte primite"/ "nuamrul de oferte admisibile"de la punctul V.1., pentru ofertantii care au castigat 2 sau 3 loturi, s-a mentionat un numar mediu al ofertellor/lot.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Anastasie Panu nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232255907, Fax: +40 232255907
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala: str Ciurchi nr 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Tel. +40 365403769, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
25.11.2013 09:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer