Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MODUL CISCO UNITY EXPRESS AIM2


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
5.273 RON

Castigatorul Licitatiei: OMNILOGIC S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 108014/26.05.2011
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE IN INFORMATICA - ICI
Adresa postala:  B-dul Maresal Averescu, nr. 8-10, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  011455, Romania, Punct(e) de contact:  Eugenie Staicut, Tel. 3160736, In atentia:  Eugenie Staicut, Email:  [email protected], Fax:  2241121, Adresa internet (URL):  https: //www.e-licitatie.ro, Adresa profilului cumparatorului:  https: //www.ici.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUT NATIONAL DE CERCETARE IN INFORMATICA
Activitate (activitati)
Altele: CERCETARE-DEZVOLTARE IN ALTE STIINTE NATURALE DE INGINERIE
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MODUL CISCO UNITY EXPRESS AIM2
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Institutul National de Cercetare-Dezvoltare in Informatica-ICI Bucuresti
Adresa: Bulevardul Maresal Averescu nr. 8-10, sect 1 Bucuresti
Cod postal: 011455
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
MODUL CISCO UNITY EXPRESS AIM2
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
32420000-3 - Echipament de retea (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
5, 273.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1065 Denumirea: MODUL CISCO UNITY EXPRESS AIM2
V.1) Data atribuirii contractului 4/18/2011
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
OMNILOGIC S.R.L.
Adresa postala:  STR.I.G. DUCA NR.36, Localitatea:  Otopeni, Cod postal:  075100, Romania, Tel. 021/3033100, Email:  [email protected]ogic.ro;[email protected], Fax:  021/3033164, Adresa internet (URL):  www.omnilogic.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 5273.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contractul cu numarul 1065 din data de 18.04.2011 (C400)
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti Sectia a VI-a Comerciala
Adresa postala:  Bd-ul Unirii, nr 37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  030283, Romania, Tel. 021 408 37 00, Email:  [email protected], Fax:  021 313 28 15, Adresa internet (URL):  http: //www.tmb.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Bucuresti (Cale de Atac)
Adresa postala:  Splaiul Independentei, nr 5, sect 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050091, Romania, Tel. 021 319 51 81, Email:  [email protected], Fax:  021 332 11 88, Adresa internet (URL):  http: //portal.just.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Conform prevederilor in vigoare
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
INSTITUTUL NATIONAL DE CERCETARE-DEZVOLTAREIN INFORMATICA
Adresa postala:  Bulevardul Maresal Averescu, nr. 8-10, sect 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  0114055, Romania, Tel. 021 213 160 736, Email:  [email protected], Fax:  021 316 10 30, Adresa internet (URL):  www.ici.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.05.2011 13:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer