Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Module electronice&Module de alarmare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.375 EUR

Castigatorul Licitatiei: VERMEER ENGINEERING
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 140898/16.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Str. Polona, Nr. 65, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania, Punct(e) de contact: CORINA NICOLESCU, Tel. +4 0212038281, Email: [email protected], Fax: +4 0212031315, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Module electronice&Module de alarmare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: CNE Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Module electronice&Module de alarmare
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
31731100-0 - Module (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 375.05EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD#26014&26159
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 241 Denumirea: Module electronice&Module de alarmare
V.1) Data atribuirii contractului 28.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VERMEER ENGINEERING
Adresa postala: 178 Main street, Localitatea: Unionville, Ontario, Cod postal: L3R 2G9, Canada, Tel. +1 9059400260, Fax: +1 9052483917
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18201.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 19346.52 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia 6 Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: blvd Unirii nr.37, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
5 zile de la data luarii la cunostiinta a unui act al Autoritatii contractante considerat ilegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNN SA
Adresa postala: str.Polona nr.65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
16.10.2013 13:00
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer