Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montaj turbina - executie platforme si accese armaturi Bloc 4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ENERGOMONTAJ SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 367/14.03.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Termoelectrica S.A
Adresa postala: B-dul Lacul Tei, nr.1-3, etaj XI, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020371, Romania, Punct(e) de contact: Tudor Dumitrescu, Tel.303.74.50, Email: [email protected], Fax: 303.75.04, Adresa internet (URL): www.termoelectrica.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Montaj turbina - executie platforme si accese armaturi Bloc 4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Sucursala Electrocentrale Paroseni
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executie platforme si accese armaturi - Creare de noi cai de acces.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29112000-7 - Instalatii de turbine (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile suplimentare sunt comandate in conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 168/2003-22/2007 Denumirea: Montaj turbina - executie si montaj platforme si accese armaturi
V.1) Data atribuirii contractului 1/19/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ENERGOMONTAJ SA
Adresa postala: Calea Dorobantilor, nr. 103-105, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010561, Romania, Tel.021/3189303, Email: [email protected], Fax: 021/3189330
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 23000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: Str. I.C. Bratianu, nr. 1, jud. Alba, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: B-dul Dinicu Golescu, nr. 38, sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010873, Romania, Tel.021/3104641, Fax: 021/3104642
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: Str. Paroseni, nr. 20, jud. Hunedoara, Localitatea: Vulcan, Cod postal: 336250, Romania, Tel.0254/572134, int. 309, Fax: 0254/570481
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
14.03.2007 10:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer