Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montare fibra optica tip ADSS pe LEA 110 kV Manastur-Cluj Centru-Clujana-Cluj Est dublu circuit cu LEA 110 kV Manastur-Cluj Centru-Cluj Nord, in portiunea de LEA 110 kV Cluj Centru-Clujana-Cluj Est


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
181.417 RON

Castigatorul Licitatiei: Electrogrup S.A.
Anunt de atribuire numarul 132450/02.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135199
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Filiala de Distributie a Energiei ElectriceELECTRICADISTRIBUTIE TRANSILVANIA NORD S.A.
Adresa postala: str. Ilie Macelaru nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Punct(e) de contact: ADA PINTICAN, Tel. +40 264-205435, Email: [email protected], Fax: +40 264-205429, Adresa internet (URL): www.electrica.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Montare fibra optica tip ADSS pe LEA 110 kV Manastur-Cluj Centru-Clujana-Cluj Est dublu circuit cu LEA 110 kV Manastur-Cluj Centru-Cluj Nord, in portiunea de LEA 110 kV Cluj Centru-Clujana-Cluj Est
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Cluj Napoca
Codul NUTS: RO113 - Cluj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montare fibra pe LEA 110 kV Manastur - Cluj Centru - Clujana - Cluj Est dublu circuit cu LEA 110 kV Manastur - Cluj Centru - Cluj Nord, in portiunea de LEA 110 kV Cluj Centru - Clujana - Cluj Est, pentru realizarea legaturilor de comunicatie SCADA , TELEFONIE Si supraveghere video a Statiilor Cluj nord, Clujana si realizare protectie diferentiala longitudinala (PDL) cu echipamente tehnologice compatibile cu fibra optica pe LEA 110 kV pe LEA 110 kV Cluj Nord ? Cluj Est
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45314000-1 - Instalare de echipament de telecomunicatii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
181, 417.29RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
EDTN 17/L/06
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 125 Denumirea: Montare fibra optica tip ADSS pe LEA 110 kV Manastur-Cluj Centru-Clujana-Cluj Est dublu circuit cu L
V.1) Data atribuirii contractului 30.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Electrogrup S.A.
Adresa postala: Calea Turzii, Nr.217, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400625, Romania, Tel. 0264/415120, Email: [email protected], Fax: 0264/415121, Adresa internet (URL): www.electrogrup.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 182510.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 181417.29 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Ofertele a caror valoare depasesc valoarea estimata vor fi declarate inacceptabile, conf.art.36, alin.(1), lit.e^1) din HG 925/2001. Durata de executie este cea impusa de autoritatea contractanta prin documentatia de atribuire din considerente de eficienta a utilizarii fondurilor.2. Modelul de contract anexat este obligatoriu, insusirea acestuia fiind conditie de acceptare a ofertei.Insusirea modelului de contract, se poate face printr-o declaratie pe proprie raspundere in care se mentioneaza acest lucru sau prin depunerea unei copii a modelului de contract semnat si parafat pe fiecare pagina de catre ofertant.Dovada insusirii modelului de contract prin una dintre cele doua modalitati descrise mai sus, se va atasa in plicul ce contine Documentele de Calificare ale ofertantului.Modelul de contract se completeaza cu datele de identificare ale firmei ofertante si cu numele si functia persoanelor care vor semna contractul daca ofertantul va fi declarat castigator.3. Ofertantul nu are dreptul de a retrage sau modifica oferta sau/si documentele care insotesc oferta, dupa expirarea datei limita pentru depunerea ofertelor, sub sanctiunea excluderii acestuia de la procedura pentru atribuirea contractului de achizitie publica si a pierderii garantiei de participare, cu exceptia cazurilor in care acest lucru este solicitat de comisia de evaluare conform prevederilor legale.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de apel
Adresa postala: P-ta Stefan cel Mare nr. 1, Localitatea: cluj Napoca, Cod postal: 400133, Romania, Tel. +40 264593865, Email: [email protected], Fax: +40 264593866, Adresa internet (URL): www.curteadeapelcluj.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Ilie Macelaru, nr. 28A, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400380, Romania, Tel. +40 264205047, Fax: +40 264205004
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2013 13:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer