Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montare separatoare telecomandate in retele de MT-JT Gura Humorului ? etapa 2006


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
154.000 RON

Castigatorul Licitatiei: COMRANADO S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 79977/29.10.2010
Informatii anunt de participare asociat 94302
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala:  str. N. Titulescu nr. 33, Localitatea:  Bacau, Cod postal:  6000049, Romania, Punct(e) de contact:  Dana Balauca, Tel. 0232 405619, Email:  [email protected], Fax:  0232 405316, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Montare separatoare telecomandate in retele de MT-JT Gura Humorului ? etapa 2006
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Gura Humorului, jud Suceava
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Elaboraredocumentatii tehnico economice, faza PTh+CSsi PAC/PAD numite in continuare DTE, obtinerea Autorizatiei de construire in numele SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE, executia si intretinerea pana la punerea in functiune, a lucrarii Montare separatoare telecomandate in retele de MT-JT Gura Humorului ? etapa 2006
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71323100-9 - Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
45231400-9-Lucrari de constructii de linii electrice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
154, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600002848/1093 Denumirea: Montare separatoare telecomandate in retele de MT-JT Gura Humorului ? etapa 2006
V.1) Data atribuirii contractului 11/5/2009
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
COMRANADO S.R.L.
Adresa postala:  M.FIRMILIAN NR.20, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200381, Romania, Tel. 0251418220, Email:  [email protected], Fax:  0251410786, Adresa internet (URL):  www.comranado.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 456596.74 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 154000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor de pe langa Autoritatea Nationala pentru Reglementarea si Monitorizarea Achizitiilor Publice
Adresa postala:  Stavropoleus nr. 6, sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  010873, Romania, Tel. 021 310.46.41, Email:  [email protected], Fax:  021 310.46.42, Adresa internet (URL):  www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel de pe langa Tribunalul Iasi
Adresa postala:  Anastasie Panu nr. 25 bis, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  7000024, Romania, Tel. 0232 260 600, Fax:  0232 255 907
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC E.ON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA
Adresa postala:  Ciurchi nr. 148-150, Localitatea:  Iasi, Cod postal:  700359, Romania, Tel. 0232 40 50 48, Fax:  0232 40 59 98
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.10.2010 16:35
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer