Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Montare separatoare telecomandate si reclosere telecomandate in retelele de medie tensiune in zona Centrului de Retea Iasi, Botosani si Vaslui


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.867.542 RON

Castigatorul Licitatiei: Societatea Comerciala PROELECTRO TRM SRL
Anunt de atribuire numarul 138254/01.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135171
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
E. ON MOLDOVA DISTRIBUTIE S.A.
Adresa postala: str. Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Punct(e) de contact: Dana Balauca, Tel. +40 232405634, In atentia: Loredana Temneanu, Email: [email protected], Fax: +40 232405316, Adresa internet (URL): www.eon-romania.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Montare separatoare telecomandate si reclosere telecomandate in retelele de medie tensiune in zona Centrului de Retea Iasi, Botosani si Vaslui
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: amplasamentul lucrarii din Iasi, Botosani, Vaslui
Codul NUTS: RO213 - Iasi
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Montare reclosere si separatoare telecomandate in retelele de medie tensiune din zona judetului Iasi, Botosani si Vaslui, constau in: -Elaborarea documentatiilor tehnico ? economice faza PTh +CS, -Obtinerea Autorizatiei de construire si reactualizare avize si acorduri;
-Executia lucrarii;
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45310000-3 - Lucrari de instalatii electrice (Rev.2)
71323100-9-Servicii de proiectare a sistemelor de energie electrica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 867, 542RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 4600004645 Denumirea: Montare separatoare telecomandate si reclosere telecomandate in retelele de MT in CR Iasi si Vaslui
V.1) Data atribuirii contractului 01.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Societatea Comerciala PROELECTRO TRM SRL
Adresa postala: sediul in mun Vaslui, Strada Spiru Haret nr. 4, bl 273, sc A, parter, birou 1, jud Vaslui telefon / fax 0335881909/0335/881908, inregistrata la O.R.C. de pe langa Tribunalul Vaslui cu numarul J37/915/2008, cod fiscal RO 24880883, Localitatea: Vaslui, Cod postal: 730139, Romania, Tel. 0335881909, Fax: 0335/881908
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1369563.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 12
V.6) Lista de Loturi
1, 3
Contract nr: 4600004646 Denumirea: Montare separatoare telecomandate si reclosere telecomandate in retelele de MT in CR Botosani
V.1) Data atribuirii contractului 01.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 17
Numarul de oferte admisibile 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ELECTROCONSTRUCTIA ELCO S.A.
Adresa postala: Str. Manolesti Deal, nr.4, Localitatea: Botosani, Cod postal: 713000, Romania, Tel. 0231/514328, Email: [email protected], Fax: 0231/516776, Adresa internet (URL): www.elcobotosani.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1497979.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel Iasi
Adresa postala: Str. Anastasie Panu, nr. 25 bis, ,Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel. +40 232217808, Email: [email protected]
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SC EON MOLDOVA DISTRIBUTIE SA - Departament Juridic
Adresa postala: Str Ciurchi 146-150, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700359, Romania, Email: [email protected]
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
01.04.2013 16:25
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer