Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Mori de macinat carbune - Echipamente si piese de uzura - LN4, bloc4


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.359.747 RON

Castigatorul Licitatiei: Metabet CF S.A.
Anunt de atribuire numarul 140909/19.02.2013
Informatii anunt de participare asociat 133909
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SC COMPLEXUL ENERGETIC OLTENIA SA
Adresa postala: SUCURSALA ELECTROCENTRALE ROVINARI str. Energeticianului, nr. 25., Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: TRAIAN LUBA, Tel. +40 253372556, In atentia: Ing. Vitan Ovidiu, Email: [email protected], Fax: +40 25371922, Adresa internet (URL): www.cerovinari.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Mori de macinat carbune - Echipamente si piese de uzura - LN4, bloc4
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul Central alSucursalei Electrocentrale Rovinari
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Produsele ce fac obiectul achizitiei se folosesc in activitatea de mentenanta de tip LN4 bloc 4, mori de macinat carbune - cazan de 1035 t/h la Sucursala Electrocentrale Rovinari
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43414100-9 - Mori de macinat carbune (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 359, 746.93RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S235-387459din06.12.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 78/ER Denumirea: PIESE UZURA - ECHIPAMENTE
V.1) Data atribuirii contractului 18.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Metabet CF S.A.
Adresa postala: strada Tudor Vladimirescu, nr.115, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110186, Romania, Tel. 0248221180, Email: [email protected], Fax: 0248220966
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 124203.76 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 113978.40 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1, 2
Contract nr: 80/ER Denumirea: ECHIPAMENTE -PIESE DE UZURA
V.1) Data atribuirii contractului 18.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 40
Numarul de oferte admisibile 30
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
TREFO S.R.L.
Adresa postala: SAT ROSIA JIU, Localitatea: Farcasesti, Cod postal: 217235, Romania, Tel. 0253371947, Email: [email protected], Fax: 0253371947
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1825184.54 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1196028.53 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
3, 4, 5, 7, 8
Contract nr: 79/ER Denumirea: ECHIPAMENTE
V.1) Data atribuirii contractului 18.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
NEPTUN S.A.
Adresa postala: Str. Bobalna, nr. 57-63, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel. 0244/335651-54, Email: [email protected], Fax: 0244/374194
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 77220.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 49740.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. Ofertantii care fac dovada ca sunt IMM-uri beneficiaza de reduceri cu 50% pentru criteriile legate de cifra de afaceri si garantiile solicitate, conform L 346/2004, art. 16, aliniat 2.2. Ofertantul este obligat sa prezinte eventualele obiectiuni asupra proiectului de contract si alte clarificari pentru elaborarea ofertei, in conditiile prevazute in O.U.G. nr. 34/2006 si H.G. 925/2006. Sub rezerva respingerii ofertei prezentate, ofertantul poate prezenta obiectiuni de fond asupra clauzelor din proiectul de contract, dar comisia de evaluare are obligatia ca inainte de a lua hotararea de respingere a ofertei sa incerce o negociere a obiectiunilorprezentate prin comunicari scrise3. Toate documentele minime de calificare solicitate prin FDA, trebuie sa fie obligatoriu prezentate in ofertele depuse, in caz contrar oferta va fi respinsa (exceptie situatia prevazuta la art. 11, alin. 4 din HG 925/2006). Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte-inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea (art. 11, alin. 4 si 5 din HG 925/2006).4. In cazul in care pe locul 1 sunt oferte cu preturi egale, se va solicita o noua oferta financiara, in plic inchis, numai acestor ofertanti pana la stabilirea ofertei castigatoare.5.In cazul ofertantilor ce prezinta oferta individuala + sustinere, oferta comuna ca asociati, oferta comuna + sustinere, cerintele privind situatia personala, Capacitatea de executare a activitatii profesionale, Situatia economica si financiara , se aplica conform Anexei nr. 2 din Ordinul 509/2011 al ANRMAP publicat in M.O. partea I nr. 687/28.09.2011 se va tine cont si de prevederile Legii 279/2011 privind mod. si compl. OUG 34/20066. Nu se admite completarea ulterioara cu documente care nu s-au regasit in oferta, dupa inceperea sedintei de deschidere a ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment Juridic
Adresa postala: Adresa: str. Energeticianului, nr. 25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel. +40 253372556-339, Fax: +40 253371922
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.02.2013 13:30
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer