Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MOTORINA SR EN 590 EURO DIESEL 5


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
809.733 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 140929/17.10.2013
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ELECTROCENTRALE ORADEA S.A.
Adresa postala: SOS BORSULUI NR. 23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Punct(e) de contact: Biroul Achizitii Publice, Tel. +40 359409505, In atentia: Buta Rodica ? Sef Birou Achizitii Publice, Email: [email protected], Fax: +40 259463661, Adresa internet (URL): www.seoradea.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport ?i distribu?ie de gaz ?i de energie termic?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MOTORINA SR EN 590 EURO DIESEL 5
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Oradea, Soseaua Borsului, nr. 23, judetul Bihor.
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia are ca scop livrarea de motorina SR EN 590 EURO DIESEL 5, avand caracteristicilefizico-chimice prevazute in caietul de sarcini (anexa la contractul de furnizare).
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
09134200-9 - Motorina (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
809, 733RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Produse cotate si achizitionate la o bursa de marfuri
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 22 A Denumirea: MOTORINA SR EN 590 EURO DIESEL 5
V.1) Data atribuirii contractului 26.09.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ALMATAR TRANS S.R.L.
Adresa postala: Str. Principala, nr. 155, judetul Buzau, Localitatea: Cozieni, Cod postal: 127210, Romania, Tel. +40 244483052, Fax: +40 344100818
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 825000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 809733.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bihor
Adresa postala: Str.Parcul Traian, nr. 10, judetul Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410033, Romania, Tel. +40 259414896
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. ELECTROCENTRALE ORADEA S.A. - Oficiul Juridic
Adresa postala: Sos.Borsului, nr.23, Localitatea: Oradea, Cod postal: 410605, Romania, Tel. +40 359409505, Fax: +40 259463661
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
17.10.2013 09:43
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer