Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-RG-YB-02 Reghin -Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de Epurare.


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
22.978.010 RON

Castigatorul Licitatiei: PASSAVANT - ROEDIGER GMBH
Anunt de atribuire numarul 131296/04.04.2012
Informatii anunt de participare asociat 123174
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Sef Departament Achizitii Publice, Tel. +40 265208846, In atentia: dl.Ferenc Fekete, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MS-RG-YB-02 Reghin -Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statie de Epurare.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Reghin , judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Lucrarile vizeaza reabilitarea si extinderea Statiei de Epurare din Reghin constand in: proiectare, obtinere avize, reabilitarea structurilor existente sau construirea structurilor noi, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232420-2 - Lucrari de constructii de statii de epurare a apelor reziduale (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
22, 978, 010.06RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
MS-RG-YB-02
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S207-337594din27.10.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1481/MS-RG-YB-02 Denumirea: Reabilitare si extindere faza tertiara pentru Statia de Epurare Reghin
V.1) Data atribuirii contractului 28.03.2012
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PASSAVANT - ROEDIGER GMBH
Adresa postala: HANAU - KINZIGHEIMER WEG 104-106 GERMANIA, Localitatea: HANAU, Cod postal: 63450, Germany, Tel. 0049 6181309155, Email: [email protected], Fax: 0049 6181 309255
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 24248670.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 22978010.06 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul Operational Sectorial de Mediu Axa 1 ? ?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
1.Raspunsul candidatilor /ofertantilor la clarificarile solicitate de catre Comisia de evaluare, pot fi transmise prin fax sau prin mijloace electronice, care vor fi confirmate in mod obligatoriu in termen de 2 zile prin scrisoare transmisa prin posta, 2.Documentatia de atribuire poate fi descarcata direct si nerestrictionata, de catre operatorii economici interesati, din sectiunea "Documentatie si clarificari".
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Comercial Mures
Adresa postala: str.Justitiei nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540069, Romania, Tel. +40 265262010, Fax: +40 265311827
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str.Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel. +40 265208801, Email: [email protected], Fax: +40 265208881
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.04.2012 13:40
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer