Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc ? Reabilitarea statiilor de tratare a apei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
26.086.206 RON

Castigatorul Licitatiei:
Anunt de atribuire numarul 141857/29.06.2013
Informatii anunt de participare asociat 137845
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MS-SG&CS-YB-04 Sighisoara si Cristuru Secuiesc ? Reabilitarea statiilor de tratare a apei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitate Sighisoara -judetul Mures si Cristuru Secuiesc-judetul Harghita
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul constain: proiectare, elaborare documentatii pentru obtinere avize si acorduri, DTAC, executia constructiilor, a instalatiilor mecanice si electrice, inclusiv furnizarea si montarea echipamentelor aferente Reabilitarii statiilor de tratare a apeidin Sighisoara avand o capacitate de 162 l/s si Cristuru Secuiesc avand o capacitate de 60 l/s. instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.Valoarea estimata a contractului este de 28.731.452, 00 lei, din carediverse si neprevazute 1.867.679, 00 lei .Durata contractului este de 36 de luni, din care perioada pentru proiectare si executie a lucrarilor24 luni, perioada de notificare a defectelor12 luni .
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
26, 086, 206RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
MS-SG&CS-YB-04
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S030-047486din12.02.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara1?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?. Finantarea va fi asigurata din Fondul de Coeziune in baza Contractului de Finantare nr. 121172 / 08.04.2011 pentru Judetul Mures incheiat intre AM POS Mediu si S.C. Compania AQUASERV S.A. Tg Mures.
VI.2) Alte informatii
1. Vizita de amplasament: data si ora vizitarii se vor programa ulterior in baza solicitarilor, datele programate fiind afisate in SEAP.2. Modul de aplicare a criteriului de atribuire ?oferta cea ma avantajoasa din punct de vedere economic ?- Aplicarea criteriului de atribuirese va face numai pentru ofertele declarate ADMISIBILE.- Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cea mai mare punctaj conform formulei: PT= PP + PCOUnde: - PT - reprezinta punctajul total obtinutFactori de evaluare: - PP -reprezinta punctajul obtinutpentru factorul de evaluare?Pretul ofertei?- PCO -reprezinta punctajul obtinutpentru factorul de evaluare?Costul operational. . . . .?In situatia in care, in baza formulei de mai sus, doi sau mai multi ofertanti au obtinut punctaje egale (PT), departajarea se va facein functie de pretul ofertei (Pp), respectiv autoritatea contractanta va atribui contractul operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret. In situatia in care si PP este egal la ofertantii aflati in competitie, departajarea va fi facuta dupa cel mai mic cost operational anual maxim garantat (PCO).Durata contractului mentionata la Sectiunea II.3 cuprinde perioada de proiectare si executie a lucrarilor de 24 luni si perioada de notificare a defectelor de 12 luni .Nota: ? orice clarificare privindsolicitata de operatorii economici dupa publicarea documentatiei de atribuire sepoate solicita numai in scris, prin fax sau optional prin Posta Romana sau curierat., iar raspunsurile autoritatii contractante vor fi transmise prin mijloace electronice - in SEAP pe adresa: www.e-licitatie.ro;
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.C. COMPANIA AQUASERV S.A - Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540.297, Romania, Tel. +40 265208851, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
28.06.2013 13:15
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer