Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - MS-TA-YB-05 Tarnaveni ? Reabilitarea statiei de tratare a apei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.488.534 RON

Castigatorul Licitatiei: EDAS-EXIM S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 136795/06.04.2013
Informatii anunt de participare asociat 135315
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA AQUASERV S.A
Adresa postala: str.Ko;s Karoly, nr.1, Localitatea: Targu Mures, Cod postal: 540297, Romania, Punct(e) de contact: Ferenc Fekete, Tel. +40 265208846, Email: [email protected], Fax: +40 265208881, Adresa internet (URL): www.aquaserv.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap?
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
MS-TA-YB-05 Tarnaveni ? Reabilitarea statiei de tratare a apei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Localitatea Tirnaveni, judetul Mures
Codul NUTS: RO125 - Mures
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Contractul constain: proiectare, elaborare documentatii pt. avize si acorduri, DTAC, executia constructiilor, a instalatiilor mecanice si electrice, furnizarea si montarea echipamentelor aferente Reabilitarii statiei de tratare a apeidin Tarnaveni, instruirea personalului de exploatare si intretinere, testare si punere in functiune.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45232430-5 - Statii de tratare a apei (Rev.2)
71320000-7-Servicii de conceptie tehnica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 488, 533.81RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
- criteriile mentionate in continuare
- criteriile enuntate in caietul de sarcini, in invitatia de a prezenta o oferta sau de a participa la negociere sau in documentul descriptiv
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
MS-TA-YB-05
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2012/S120-199711din26.06.2012
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 1640 Denumirea: MS-TA-YB-05-Reabilitarea Statiei de Tratare a Apei ? Tarnaveni
V.1) Data atribuirii contractului 28.02.2013
V.2) Numarul de oferte primite 3
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
EDAS-EXIM S.R.L.
Adresa postala: STR.BANAT NR.23 SECT.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010933, Romania, Tel. +40 213130506, Email: [email protected], Fax: +40 213111503, Adresa internet (URL): www.edas.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 18391042.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17488533.81 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Proiect prioritar strategic privind Programul Operational Sectorial de Mediu Axa prioritara1?Extinderea si modernizarea sistemelor de apa si apa uzata?
VI.2) Alte informatii
1. Modul de aplicare a criteriului de atribuire ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic?. Aplicarea criteriului ?oferta cea mai avantajoasa din punct de vedere economic? se va face numai pentru ofertele declarate ADMISIBILE.Va fi declarata castigatoare oferta care obtine cel mai mare punctaj(Pt) conformurmatoarei formule: Pt = P1+ P2+ P3, Unde: Pt- punctajul cumulat al factorilor de evaluare, (pretul ofertei, costul de operare anual maxim garantat de ofertant , si costul lucrarilor in regie) P1-reprezinta punctajul aferent pretului ofertei, P2 ? reprezinta punctajul aferent costului operational anual maxim garantat, P3 ? reprezinta punctajul aferent costului lucrarilor in regie. In situatia in care, in baza formulei de mai sus, doi sau mai multi ofertanti au obtinut punctaje egale (Pt), departajarea se va facein functie de pretul ofertei (P1), respectiv autoritatea contractanta va atribui contractul operatorului economic a carui oferta are cel mai mic pret al ofertei (P1). In situatia in care si P1 este egal la ofertantii aflati in competitie, departajarea va fi facuta dupa cel mai mic cost operational anual maxim garantat (P2). In continuare, daca ofertantii aflati in competitie au costul operational anual maxim garantat (P2) egal, departajarea se va face dupa cel mai mic cost al lucrarilor in regie (P3).
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Juridic
Adresa postala: str. Kos Karoly nr.1, Localitatea: Tg Mures, Cod postal: 540297, Romania, Tel. +40 265208851, Email: [email protected], Fax: +40 265208881
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.04.2013 08:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer