Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Obiectiv de construire si reabilitare imobil campus scolar


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
17.768.796 RON

Castigatorul Licitatiei: ICMRS S.A.
Anunt de atribuire numarul 40349/14.04.2008
Informatii anunt de participare asociat 29504
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Primaria municipiului Tecuci
Adresa postala: str. 1 Decembrie 1918, nr.66, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Punct(e) de contact: Nona Popovici, Tel.0236.820561, Email: [email protected], Fax: 0236.816054
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Obiectiv de construire si reabilitare imobil campus scolar
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Municipiul Tecuci
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectiv de construire si reabilitare imobil campus scolar
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214700-7 - Lucrari de constructii de campusuri universitare (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
17, 768, 796RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 59433 Denumirea: Obiectiv de construire si reabilitare imobil Campus Scolar
V.1) Data atribuirii contractului 3/6/2008
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ICMRS S.A.
Adresa postala: SOS. SMARDAN NR. 1, Localitatea: Galati, Cod postal: 800698, Romania, Tel.0236 448 301, Email: [email protected], Fax: 0236 448 011, Adresa internet (URL): www.icmrsg.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 22985335.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 17768796.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stravopoleos nr.6, sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartiment contencios, probleme juridice
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918 nr.66 Primaria Tecuci, Localitatea: Tecuci, Cod postal: 805300, Romania, Tel.0236/820561, Email: [email protected], Fax: 0236/816054
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.04.2008 09:04
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer