Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Obiectiv de investitii "Gradinita cu program prelungit nr.4-140 Prescolari " b-dul.Republicii,nr.92, Mun.Pitesti, jud.Arges


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.038.224 RON

Castigatorul Licitatiei: SC APARTAMENTUL SA PITESTI
Anunt de atribuire numarul 55933/06.10.2008
Informatii anunt de participare asociat 43305
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL BUGETAR NR.1 PITESTI
Adresa postala: B-DUL.REPUBLICII, NR.84, PITESTI, ARGES, Localitatea: Pitesti, Cod postal: 110062, Romania, Punct(e) de contact: CAMELIA MAZILU, DANIELA PETRE, Tel.0348430350, 0248219455, Fax: 0348430350
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
institutie publica
Activitate (activitati)
- Educatie
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Obiectiv de investitii "Gradinita cu program prelungit nr.4-140 Prescolari " b-dul.Republicii, nr.92, Mun.Pitesti, jud.Arges
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: Gradinita cu program prelungit nr.4 , b-dul.Republicii, nr.92, Mun.Pitesti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obiectiv de investitii "Gradinita cu program prelungit nr.4-140 Prescolari"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45214100-1 - Lucrari de constructii de gradinite (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 038, 224RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 366 Denumirea: OBIECTIV DE INVESTITII-GRADINITA CU PROGRAM PRELUNGIT NR.4-140 PRESCOLARI
V.1) Data atribuirii contractului 9/1/2008
V.2) Numarul de oferte primite 9
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC APARTAMENTUL SA PITESTI
Adresa postala: STR.DEPOZITELOR, NR.39 BIS, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 0300, Romania, Tel.0248632677, Fax: 0248634240
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2938995.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2038224.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 12
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Valoare fara TVA: 285137.00
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
INSTALATII
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR.STAVROPOLEUS, NR.6, SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104648, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL PITESTI
Adresa postala: STR.VICTORIEI, NR.22, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
PRIMARIA MUNICIPIULUI PITESTI, SERVICIUL JURIDIC
Adresa postala: STR.VICTORIEI, NR.24, Localitatea: PITESTI, Cod postal: 110017, Romania, Tel.0248213994, Email: [email protected], Fax: 0248212166, Adresa internet (URL): www.primariapitesti.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
06.10.2008 14:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer