Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor de construire,de identificare a proprietarilor si intermediere a obtinerii acordurilor proprietarilor afectati de lucrari, de realizare a documentatiilor topografice, a studiilor


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.720.000 RON

Castigatorul Licitatiei: GEO DATA ENGINEERING S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 73891/16.06.2009
Informatii anunt de participare asociat 62950
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA S.A.
Adresa postala: STR. NICOLAE IORGA NR. 89A, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900587, Romania, Punct(e) de contact: ANDREEA BOCANU, Tel.0241.80.53.05, In atentia: serviciului achizitii, Email: [email protected], Fax: 0241.80.53.04, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor de construire, de identificare a proprietarilor si intermediere a obtinerii acordurilor proprietarilor afectati de lucrari, de realizare a documentatiilor topografice, a studiilor geotehnice pentru lucrarile de investitii pentru S.C ENEL DISTRIBUTIE DOBROGEA si SC ENEL DISTRIBUTIE BANAT S.A.
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura, servicii de inginerie specializata si servicii de inginerie integrata, servicii deproiectare urbanistica si peisagisitica, servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica, servicii de testari si analize tehnice
Locul principal de prestare: LOT 1: JUD. CALARASI, JUD. IALOMITA, JUD.TULCEA, JUD. CONSTANTA; LOT 2: JUD. ARAD, JUD.HUNEDOARA, JUD. CARAS, JUD. TIMIS;
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor de construire, de identificare a proprietarilor si intermediere a obtinerii acordurilor proprietarilor afectati de lucrari, de realizare a documentatiilor topografice, a studiilor geotehnice pentru lucrarile de investitii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71335000-5 - Studii tehnice (Rev.2)
71351810-4-Servicii de topografie (Rev.2)
71354000-4-Servicii de cartografie (Rev.2)
71354300-7-Servicii de cadastru (Rev.2)
71400000-2-Servicii de urbanism si de arhitectura peisagistica (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
Oferta cea mai scazuta / cea mai ridicata: 1, 720, 000 RON si 3, 440, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2009/S57-082415din24.03.2009
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 89 Denumirea: Obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor de construire, de identif
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GEO DATA ENGINEERING S.R.L.
Adresa postala: B-dul Garii, nr.4-6, Localitatea: Buzau, Cod postal: 120218, Romania, Tel.0238726040;0743077811, Email: [email protected], Fax: 0338401102, Adresa internet (URL): www.gde.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1720000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 122 Denumirea: Obtinerea certificatelor de urbanism, avizelor, acordurilor, autorizatiilor de construire, de identif
V.1) Data atribuirii contractului 5/13/2009
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROTELCO S.A.
Adresa postala: str. Ecaterina Teodoroiu, nr. 43 D, Localitatea: Campina, Cod postal: 105600, Romania, Tel.0244/375689, Email: [email protected], Fax: 0244/306100, Adresa internet (URL): www.protelco.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1720000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Achizitie in regim de urgenta , cu respectarea prevederilor OUG 34/2006 art 113Documentatia de atribuire: Sectiunea I (Fisa de Date a Achizitiei), Sectiune II- Caietele de Sarcini ( Lot 1 si Lot 2) Sectiunea III (Propunere acord cadru si contract subsecvent), Sectiunea IV (Formulare) este atasata prezentului Anunt de Participare. Eventualele clarificari la Documentatia de Atribuire, solicitate de operatorii economici in forma scrisa la fax 0241/805.304, in atentia Serv. Achizitii si Antreprize, se vor atasa Anuntului de Participare, accesand butonul Documentatie si clarificari.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CONSILIUL NATIONAL DE SOLUTIONARE A CONTESTATIILOR
Adresa postala: STR. STAVROPOLEUS NR. 6 SECTOR 3, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
CURTEA DE APEL SECTIA CONTENCIOS ADMINISTRATIV SI FISCAL
Adresa postala: STR. TRAIAN NR. 23, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900743, Romania, Tel.0241/606597, Fax: 0241/616003
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERV JURIDIC
Adresa postala: STRADA NICOLAE IORGA NR. 89 A, Localitatea: CONSTANTA, Cod postal: 900587, Romania, Tel.0241805999, Fax: 0241616340
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
11.06.2009 18:16
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer