Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Obtinerea documentatiilor pentru atestare INSEMEX si documente de protectie la explozie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
341.550 RON

Castigatorul Licitatiei: POSADA MED S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147079/13.11.2013
Informatii anunt de participare asociat 141734
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: P-ta C.I.MOTAS NR.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Contracte Sucursala Medias, Tel. +40 269201240, In atentia: Ovidiu Muresan, Email: [email protected], Fax: +40 269843940, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a gazului ?i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Obtinerea documentatiilor pentru atestare INSEMEX si documente de protectie la explozie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
12 - Servicii de arhitectura; servicii de inginerie si servicii integrate de inginerie; servicii de amenajare urbana si servicii de arhitectura peisagistica; servicii conexe de consultanta stiintifica si tehnica; servicii de testare si analiza tehnica
Locul principal de prestare: SNGN Romgaz SA Sucursala Medias
Codul NUTS: RO12 - Centru
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea serviciilor de intocmire a documentatiilor de punere in conformitate cu cerintele de securitate a echipamentelor si a documentatiilor privind cerintele minime pentru imbunatatirea securitatii si protectia lucratorilor care pot fi expusi unui risc datorat atmosferelor explozive pentru atestarea sau reatestarea INSEMEX a obiectivelor cuprise in caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71317100-4 - Servicii de consultanta in protectia contra incendiilor si a exploziilor si in controlul incendiilor si al exploziilor (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
341, 550RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2624 Denumirea: Obtinerea documentatiilor pentru atestare INSEMEX si documente de protectie la explozie
V.1) Data atribuirii contractului 11.11.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POSADA MED S.R.L.
Adresa postala: P-TA REGELE FERDINAND I, NR. 29, Localitatea: Medias, Cod postal: 551002, Romania, Tel. 0269/838071, Email: [email protected], Fax: 0269/838071, Adresa internet (URL): www.romstalmedias.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 495000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 341550.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor. Orice solicitare catre autoritatea contractanta (clarificari, corespondenta, etc.) din partea operatorului economic se face prin fax: +40 269843940. Raspunsul autoritatii contractante va fi publicat in SEAP, in pagina anuntului de participare privind prezenta achizitie.- Se va prezenta modelul de contract, la deschidere, vizat de catre reprezentantii legali ai ofertantului.In situatia in care ofertantul nu este de acord cu clauzele contractuale prevazute in proiectul de contract, acesta va include in oferta si propunerile de modificare sau adaugare a unor clauze, insotite de justificari si prevederi ale legislatiei in vigoare (ca baza legala). La formularea obiectiunilor ofertantul va avea in vedere prevederile art. 36, alin.2, din HG 925/2006.- Orice document emis in alta limba decat cea romana, va fi insotit de o traducere autorizata in limba romana.-Informatii privind subcontractantii (daca este cazul)Se va prezentaFormularul nr.7 din Cap.III Modele de Formulare, astfel: a) lista cuprinzand subcontractantii insotita de acordurile de subcontractare;b) partea/partile pe care ofertantul are intentia sa le subcontractezec) datele de recunoastere ale subcontractantilor.Se solicita, la incheierea contractului, contractele incheiate intre viitorul contractant si subcontractantii nominalizati in oferta. Contractele prezentate trebuie sa fie in concordanta cu oferta si se vor constitui in anexe la contractul de achizitie publica.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
S.N.G.N. ROMGAZ S.A. Sucursala MEDIAS ? Serviciul Contracte
Adresa postala: Str. Garii, nr. 5, Localitatea: Medias, Cod postal: 551010, Romania, Tel. +40 269201240, Email: [email protected], Fax: +40 269843940
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
13.11.2013 08:28
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer