Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - OPTIMIZARE STRUCTURALA SI FUNCTIONALA CONSTRUCTII EXISTENTE IN REVIZIA DE VAGOANE CONSTANTA, INCLUSIV INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI OBTINEREA AVIZELOR NECESARE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
4.060.000 RON

Castigatorul Licitatiei: SC GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL
Anunt de atribuire numarul 69668/07.04.2009
Informatii anunt de participare asociat 59435
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SNTFC "CFR CALATORI" S.A.
Adresa postala: Constanta albastrelelor 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: RO-010867, Romania, Punct(e) de contact: constantinescu lucian, Tel.0241673993, Email: [email protected], Fax: 0241673993
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
OPTIMIZARE STRUCTURALA SI FUNCTIONALA CONSTRUCTII EXISTENTE IN REVIZIA DE VAGOANE CONSTANTA, INCLUSIV INTOCMIREA DOCUMENTATIEI TEHNICE SI OBTINEREA AVIZELOR NECESARE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Proiectare si executare
Locul principal de executare: Constanta
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
efectuare studii, obtinere avize, proiectare, lucrari constructii sediu
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
71223000-7 - Servicii de arhitectura pentru lucrari de extindere a constructiilor (Rev.2)
45210000-2-Lucrari de constructii de cladiri (Rev.2)
45223210-1-Lucrari de structuri metalice (Rev.2)
45223300-9-Lucrari de constructii de parcari (Rev.2)
45261310-0-Lucrari de hidroizolare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
4, 060, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TCT 126/2008
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 101 Denumirea: ACORD CADRU LUCRARI
V.1) Data atribuirii contractului 2/23/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC GENERAL SERVICE GRUP 98 SRL
Adresa postala: BUCURESTI, Localitatea: BUCURESTI, Cod postal: 253336, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 4060000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
C.N.S.C
Adresa postala: Str Stavropoleus nr 6 Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Email: [email protected], Fax: 0213104641
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Terminalul BRM Constanta
Adresa postala: Bdul 1 decembrie 1914, nr2a, bl I2, parter, Localitatea: constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241619757, Email: [email protected], Fax: 0241619757
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic RTFC Constanta
Adresa postala: Albastrelelor 10, Localitatea: constanta, Cod postal: 8700, Romania, Tel.0241673993, Fax: 0241673993
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.04.2009 12:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer