Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Organizare de vizite educationale si de informare


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
150.000 EUR

Castigatorul Licitatiei: PERFECT TOUR S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 87859/22.07.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului
Adresa postala:  Str. Apolodor, nr. 17, sector 5, Bucuresti, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Punct(e) de contact:  Leonard ENESCU, Tel. 0372111409, Email:  [email protected]l.ro, Fax:  0372111445, Adresa internet (URL):  www.mdrl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Organizare de vizite educationale si de informare
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: teritoriul Romaniei
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Organizare de vizite educationale si de informare, in Romania, pentru reprezentantii mass-media, touroperatori, reprezentanti ai societatilor comerciale cu activitati in turism din tara si strainatate, reprezentanti ai asociatiilor sau organizatiilor neguvernamentale cu activitate in turism, ai administratiei publice centrale sau locale, alti lideri de opinie, specialisti in turism din tara si strainatate
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
63000000-9 - Servicii de transport anexe si conexe; servicii de agentii de turism (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
150, 000EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
capacitate economico-financiara
40%
Descriere:
2.
pret
60%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2628 Denumirea: Organizare de vizite educationale si de informare, in Romania, pentru reprezentantii mass-media, tou
V.1) Data atribuirii contractului 5/31/2010
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PERFECT TOUR S.R.L.
Adresa postala:  Str. Sevastopol, nr. 26, et. P, sector 1, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  01992, Romania, Tel. 021/3106501, Email:  [email protected], Fax:  021/3119954, Adresa internet (URL):  www.perfect-tour.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 150000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 645, 000 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala:  Bld. Unirii, Nr.37, Sector 3, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040106, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel - Sectia Contencios Administrativ
Adresa postala:  Splaiul Independentei, Nr.5, Sector 4, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  040547, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Ministerul Dezvoltarii Regionale si Turismului - Directia Generala Achizitii Publice
Adresa postala:  Apolodor nr. 17, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050741, Romania, Tel. 0372111445
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
20.07.2010 17:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer