Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Organizare targ economic internetional "Expo Mebeli - Kiev"


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
860.089 RON

Castigatorul Licitatiei: Image PROROM
Anunt de atribuire numarul 57716/20.03.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CENTRUL ROMAN PENTRU PROMOVAREA COMERTULUI
Adresa postala: STR. APOLLODOR, NR. 17, SECTOR 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Punct(e) de contact: Director, Tel.0213185050, Email: [email protected], Fax: 0213111491, Adresa internet (URL): WWW.TRADEROM.RO
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Organizare targ economic internetional "Expo Mebeli - Kiev"
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
27 - Alte servicii
Locul principal de prestare: Ucraina
Kiev
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anuntDa
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Prestare servicii pentru organizarea participarii agentilor economici la targul economic international "Expo Mebeli - Kiev"
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79950000-8 - Servicii de organizare de expozitii, de targuri si de congrese (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
860, 089RON TVA inclus(19%)
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 521 Denumirea: Organizare targ economic internetional "EXPO-Mebeli - Kiev"
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2009
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Image PROROM
Adresa postala: Str. Constantin Daniel nr. 7, Sector 1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010632, Romania
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 860089.00 Moneda: RON Cu TVA inclus TVA(%): 19.00
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Program Promovare Export conform HG 296/2007
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare al Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Bucuresti
Adresa postala: Bd. Unirii, nr. 37, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Centrul Roman pentru Promovarea Comertului - Serviciul Juridic
Adresa postala: Str. Apolodor nr. 17, Sector 5, Localitatea: Buucresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.0213185050, Email: [email protected], Fax: 0213111491, Adresa internet (URL): www.traderom.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
19.03.2009 11:53
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer