Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pachet - reactivi laborator pentru biochimie compatibilI cu analizatorul automat tip OLYMPUS .AU 640


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.807.520 RON

Castigatorul Licitatiei: MEDICAMED MARKET S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 142292/11.05.2013
Informatii anunt de participare asociat 136248
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU
Adresa postala: SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2 , BUCURESTI, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022325, Romania, Punct(e) de contact: Iliescu Elena, Tel. +40 212271200, Email: [email protected], Fax: +40 0213183563, Adresa internet (URL): www.iob.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pachet -reactivi laborator pentru biochimiecompatibilI cu analizatorul automat tip OLYMPUS .AU 640
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: NSTITUTUL ONCOLOGIC PROF DR ALEXANDRU TRESTIOREANU SOS. FUNDENI, NR.252, SECTOR 2-MAGAZIA CENTRALA
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Pachet -reactivi laborator pentru biochimiecompatibilI cu analizatorul automat tip OLYMPUS .AU 640 CONFORM SPECIFICATIILOR DIN CAIETUL DE SARCINI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33696500-0 - Reactivi de laborator (Rev.2)
33141000-0-Consumabile medicale nechimice de unica folosinta si consumabile hematologice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 807, 520.2RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S046-074158din06.03.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 6839 Denumirea: Pachet - reactivi laborator pentru biochimie compatibilI cu analizatorul automat tip OLYMPUS .AU64
V.1) Data atribuirii contractului 10.05.2013
V.2) Numarul de oferte primite 2
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MEDICAMED MARKET S.R.L.
Adresa postala: STR GARNITEI, NR.4, BL. 56, SC.1, ET.2, AP.16, CAM.1, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 04658, Romania, Tel. +40 0730708033, Email: [email protected], Fax: +40 0372871090
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2809072.20 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2807520.20 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de luni: 24
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
-In cazul in care pretul cel mai scazut va fi acelasi pentru mai multi ofertanti ale caror oferte au fost declarate admisibile ( preturi egale ) se va proceda la solicitarea ofertelor finale de pret pana la departajare. Ofertele vor fi depuse in plic inchis pana la un termen limita clar stabilit ( sicomunicat ofertantilor) de autoritatea contractanta . Ofertantul cu pretul cel mai scazut va fi desemnat castigator. In cazul in care si in urma reofertarii preturile ofertate sunt egale, atunci autoritatea contractanta va solicita o noua oferta de pret, in plic inchis pana departajarea va putea fi posibila.-Ofertantul Conform art. 11, alin (4) din HG 925/2006, pentru demonstrarea indeplinirii criteriilor de calificare prevazute la art. 176 din ordonanta de urgenta, ofertantul are dreptul de a prezenta initial doar o declaratie pe propria raspundere, semnata de reprezentantul sau legal, prin care confirma ca indeplineste cerintele de calificare astfel cum au fost solicitate in documentatia de atribuire. Declaratia va fi insotita de o anexa in care ofertantul trebuie sa mentioneze succint, dar precis, modul concret de indeplinire a respectivelor cerinte - inclusiv, daca au fost solicitate, diverse valori, cantitati sau altele asemenea.In cazul in care uzeaza de dreptul prevazut la alin. (4), ofertantul are obligatia de a prezenta/completa certificatele/documentele edificatoare care probeaza/confirma indeplinirea cerintelor de calificare, atunci cand primeste din partea autoritatii contractante o solicitare in acest sens, in termenul prevazut in respectiva solicitareIn cazul existentei subcontractantilor Prezentarea urmatoarelor formulare: 1.Acord de subcontractare 2.Partea sau partile din contract care sunt indeplinite de subcontractanti si specializarea acestora se completeaza -Formularului nr. 13 -
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
TRIBUNALUL MUNICIPIULUI BUCURESTI
Adresa postala: BLVD.UNIRII NR.37, SECTOR3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania, Tel. +40 214083600, Email: [email protected], Fax: +40 214083700, Adresa internet (URL): www.tmb.ro
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile incepand cu ziua urmatoare luarii la cunostinta, in conditiileordonanteide urgenta nr.34/2006 modificata si actualizata, despre un act al autoritatii contractante considerat nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
COMPARTIMENT JURIDIC INSTITUTUL ONCOLOGIC PROF. DR. AL. TRESTIOREANU
Adresa postala: SOS.FUNDENI NR252, SECTOR2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 022328, Romania, Tel. +40 212271000, Email: [email protected], Fax: +40 213183563, Adresa internet (URL): www.iob.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
10.05.2013 17:45
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer