Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Pachet de harti digitale ale Romaniei


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
376.900 RON

Castigatorul Licitatiei: SUNCART S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 65023/29.12.2008
Informatii anunt de participare asociat 51699
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
INSTITUTUL PENTRU TEHNOLOGII AVANSATE
Adresa postala: DINU VINTILA NR.10, SECTOR 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Punct(e) de contact: Enescu Robert, Tel.0214106550 / 2138, In atentia: Enescu Robert, Email: [email protected], Fax: 0216102558, Adresa internet (URL): [email protected], Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Ordine si siguranta publica
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Pachet de harti digitale ale Romaniei
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Bucuresti, Str. Dinu Vintila nr. 10, sector 2, cod 021102
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare de Pachet de harti digitale ale Romaniei.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
48326000-9 - Pachete software de cartografie (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
376, 900RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
Criterii
Pondere
1.
Pret
60%
Descriere:
2.
Parametri tehnici
40%
Descriere:
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 91 Denumirea: Pachet de harti digitale ale Romaniei
V.1) Data atribuirii contractului 12/12/2008
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SUNCART S.R.L.
Adresa postala: Str.Grigore Alexandrescu, Nr.25, Ap.25, Localitatea: Cluj-Napoca, Cod postal: 400699, Romania, Tel.0264/307878, Email: [email protected], Fax: 0264/307878, Adresa internet (URL): www.suncart.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 376900.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Motivul diferentei dintre valoarea atribuita si cea estimata il reprezinta fluctuatia cursului valutar.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: STR. STRAVOPOLEOS NR.6, SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021 310.46.41, Email: [email protected], Fax: 021 310.46.42, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
Contestatiile pot fi depuse in cel mult 5 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act al autoritatii contractante pe care acesta il considera nelegal.
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul juridic al autoritatii contractante
Adresa postala: Str. Dinu Vintila nr. 10, sector 2, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 021102, Romania, Tel.021 6107095, Email: [email protected], Fax: 021 2100454
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.12.2008 13:41
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer