Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PACHETE DE TABLA ONDULATA ZONA RECE SI CALDA» (P.A.R.) ? LN3 BLOC 3


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.975.504 RON

Castigatorul Licitatiei: VEF S.A.
Anunt de atribuire numarul 114577/30.04.2011
Informatii anunt de participare asociat 106560
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala:  STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Punct(e) de contact:  Anca Petreus, Tel. 0253372739, Email:  [email protected], Fax:  0253371590, Adresa internet (URL):  www.termorov.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PACHETE DE TABLA ONDULATA ZONA RECE SI CALDA» (P.A.R.)? LN3 BLOC 3
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitia produselor: "PACHETE DE TABLA ONDULATA " cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
42163000-9 - Generatoare de aburi (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 975, 504RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2011/S19-030782din28.01.2011
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 349 Denumirea: PACHETE DE TABLA ONDULATA ZONA RECE
V.1) Data atribuirii contractului 3/29/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEF S.A.
Adresa postala:  B-DUL BUCURESTI, NR 79, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620144, Romania, Tel. 0337401253, Email:  [email protected], Fax:  0337401253, Adresa internet (URL):  www.vef.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1185504.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 348 Denumirea: Pachete tabla ondulata zona calda
V.1) Data atribuirii contractului 3/28/2011
V.2) Numarul de oferte primite 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SOCET S.A.
Adresa postala:  Calea 13 Septembrie, Nr.168-184, Sector 5, Localitatea:  Bucuresti, Cod postal:  050731, Romania, Tel. 021 3171735, Email:  [email protected], Fax:  021 3171736
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1790000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Negociere cu publicarea prealabila a unui anunt de participare in varianta accelerata cu finalitate electronica;NOTA : numarul minim de candidati preselectati :3
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul GorjSectiunea comerciala
Adresa postala:  Str.Tudor Vladimirescu 34, Localitatea:  Tg-Jiu, Cod postal:  210132, Romania, Tel. 0253218661, Fax:  0253218147
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Bir.Juridic
Adresa postala:  str.Energeticianului nr.25, Localitatea:  Rovinari, Cod postal:  215400, Romania, Tel. 0253 207179, Fax:  0253371590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
22.04.2011 10:39
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer