Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - ,,Pachete tabla ondulata PAR??


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.068.400 RON

Castigatorul Licitatiei: VEF S.A.
Anunt de atribuire numarul 96519/17.07.2010
Informatii anunt de participare asociat 87562
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Complexul Energetic Turceni S.A.
Adresa postala:  Str. Uzinei, Nr.1, Localitatea:  Turceni, Cod postal:  217520, Romania, Punct(e) de contact:  Gheorghe DEACONU, Tel. 0253.335.045, In atentia:  Ion BIRIBOIU, Email:  [email protected], Fax:  0253.335.068, Adresa internet (URL):  www.eturceni.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
, ,Pachete tabla ondulata PAR??
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Turceni Gorj
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Furnizare , ,Pachete tabla ondulata PAR??
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
44212380-6 - Parti de structuri (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 068, 400RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
248
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2010/S58-086666din24.03.2010
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 769 Denumirea: Pachete tabla ondulata zona rece PAR emailata
V.1) Data atribuirii contractului 7/2/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
VEF S.A.
Adresa postala:  B-DUL BUCURESTI, NR 79, Localitatea:  Focsani, Cod postal:  620144, Romania, Tel. 0337401253, Email:  [email protected], Fax:  0337401253, Adresa internet (URL):  www.vef.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1068400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Procedura a fost anulata pentru lotul 2, conform art. 209 alin.1 lit.(b) din OUG nr. 34/2006, intrucatau fost primite numai oferte inacceptabile.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
CURTEA DE APEL CRAIOVA
Adresa postala:  str. Nicolae Titulescu, nr. 4, Localitatea:  Craiova, Cod postal:  200136, Romania, Tel. 0251415600, Fax:  0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serviciul Disciplina Contractuala
Adresa postala:  str. Uzinei nr. 1, Localitatea:  Tureni, Cod postal:  217520, Romania, Tel. 0253335016, Fax:  0253335068
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.07.2010 08:12
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer