Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Panou de lansare filatelica si mapa filatelica Romania sursa europeana de energie


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
96.638 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMFILATELIA SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 62342/02.06.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA Medias
Adresa postala: Piata CI Motas, nr 1, Medias, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Punct(e) de contact: Andi Ion, Tel.0269803201, In atentia: Serv.Licitatii, Email: [email protected], Fax: 0269844832, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Producere, transport i distributie de gaz i de energie termic
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Panou de lansare filatelica si mapa filatelica Romania sursa europeana de energie
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Exploatare teritoriala Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Panou de lansare filatelica si mapa filatelica Romania sursa europeana de energie
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22410000-7 - Timbre (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
96, 638RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
DD/ 11627 /15.05.2009
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 2714 Denumirea: Panou de lansare filatelica si mapa filatelica Romania sursa europeana de energie
V.1) Data atribuirii contractului 5/26/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMFILATELIA SA
Adresa postala: Str. Fabrica de chibrituri nr.28, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050183, Romania, Tel.021-3369391, Email: [email protected], Fax: 021-3372448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 115000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 96638.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliului National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str.Stravopoleus nr.6, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021/3104642, Email: [email protected], Fax: 021/3104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia, Sectia Contencios Admnistrativ si Fiscal
Adresa postala: P-ta IC Bratianu nr.2, Localitatea: Alba Iulia, jud.ALBA, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258/810289, Fax: 0258/810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNTGN TRANSGAZ SA Medias Directia Juridica
Adresa postala: P-ta Constantin Motas nr.1, Localitatea: Medias, Cod postal: 551018, Romania, Tel.0269/803091, Fax: 0269/842565, Adresa internet (URL): www.transgaz.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
02.06.2009 09:10
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer