Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Panou lansare emisiune filatelica 100 ani de activitate Romgaz, Mape filatelice


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
462.729 RON

Castigatorul Licitatiei: SC ROMFILATELIA SA
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 59466/08.04.2009
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala de Gaze Naturale Romgaz S.A.
Adresa postala: Str. Unirii Nr.4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551025, Romania, Punct(e) de contact: Adrian Iustin Taran, Tel.0269201020, Email: [email protected], Fax: 0269846901, Adresa internet (URL): www.romgaz.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare i extragere a gazului i petrolului
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Panou lansare emisiune filatelica 100 ani de activitate Romgaz, Mape filatelice
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: SNGN Romgaz SA
str. Piata CI Motas nr. 4, Medias
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Panou lansare emisiune filatelica 100 ani de activitate Romgaz, Mape filatelice
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
22410000-7 - Timbre (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
462, 729.3RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Oferta cea mai avantajoasa d.p.d.v. economic
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 13 Denumirea: Panou lansare emisiune filatelica 100 ani de activitate Romgaz, Mape filatelice
V.1) Data atribuirii contractului 4/1/2009
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC ROMFILATELIA SA
Adresa postala: str. Fabrica de Chibrituri nr. 28, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050183, Romania, Tel.0213369391, Fax: 0213372448
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 515088.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 462729.30 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: str. Stavropoleos nr. 6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.0213104641, Fax: 0213104642
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Alba Iulia
Adresa postala: str. IC Bratianu nr. 1, Localitatea: Alba Iulia, Cod postal: 510118, Romania, Tel.0258810285, Fax: 0258810286
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNGN Romgaz Sa-Serv. Planificare Achizitii
Adresa postala: str. Piata CI Motas nr. 4, Localitatea: Medias, Cod postal: 551130, Romania, Tel.0269201955, Fax: 0269846901
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.04.2009 08:27
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer