Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PARC DE AFACERI SIMERIA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
13.827.127 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. ACOMIN SA
Anunt de atribuire numarul 123640/12.10.2011
Informatii anunt de participare asociat 116134
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN HUNEDOARA
Adresa postala:  Deva, str. 1Decembrie 1918, nr.28, jud.Hunedoara, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Punct(e) de contact:  VIOREL ROTAR, Tel. 0254/213383, Email:  [email protected], Fax:  0254/230030, Adresa internet (URL):  www.cjhunedoara.ro, Adresa profilului cumparatorului:  www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PARC DE AFACERI SIMERIA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: localitatea Simeria
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Executarea lucrarilor ?la cheie? conform documentatii de atribuire
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45200000-9 - Lucrari de constructii complete sau partiale si lucrari publice (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
13, 827, 126.89RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 462 Denumirea: Parc de Afaceri Simeria
V.1) Data atribuirii contractului 8/22/2011
V.2) Numarul de oferte primite 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. ACOMIN SA
Adresa postala:  Str. Caii Ferate, nr. 10, Localitatea:  Cluj Napoca, Cod postal:  400206, Romania, Tel. 0264530916, Fax:  0264432307
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 14892836.69 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 13827126.89 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 14
Descriere succinta a valorii/procentului din contract care urmeaza sa fie subcontractat
3% lucrari instalatii electrice; 0, 5% montaj centrale termice prin persoane atestate;0, 5% lucrari ISCIR, RVTA si RSVTI; 10% lucrari constructii, intalatii electrice, canalizare gaz, alte utilitati
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): POR 2007 - 2013, axa prioritara 4, domeniul de interventie 4.1
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330018, Romania, Tel. 0254211574, Fax:  0254216333
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Hunedoara - Serviciul juridic - contencios
Adresa postala:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 28, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Tel. 0254226200, Email:  [email protected], Fax:  0254226200, Adresa internet (URL):  www.cjhunedoara.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
07.10.2011 07:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer