Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PARCUL BALNEAR IN REGIUNEA DE NORD-VEST, LOCATIILE TASNAD, BELTIUG, MARGHITA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
3.853.434 EUR

Castigatorul Licitatiei: ASOCIATIA S.C. DOMINIUM S.R.L. – S.C. SAMCIF S.A. –
Anunt de atribuire numarul 45098/08.09.2008
Informatii anunt de participare asociat 40507
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: B-dul Libertatii Nr. 12, Etaj 4, Camera 409A, sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040129, Romania, Punct(e) de contact: Gabriela Dolteanu, Tel.+40372111373, Email: [email protected], Fax: +40372111354, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PARCUL BALNEAR IN REGIUNEA DE NORD-VEST, LOCATIILE TASNAD, BELTIUG, MARGHITA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Lucrari
Executarea
Locul principal de executare: jud. Satu Mare, jud. Bihor
Localitatile: Tasnad, Beltiug si Marghita
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
lucrari de alimentare cu apa, canalizare si epurare ape uzate, bazin de racire, vestiar si grup sanitar, drum de acces, platforme de parcare, alei, trotuare, asigurarea sursei de apa potabila dintr-un put forat si retea apa, retele de canalizare ape menajere, ape termal uzate si ape meteorice, statie de epurare etc
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
45000000-7 - Lucrari de constructii (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
3, 853, 433.64EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
phare 2006
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: RO 2006/018-147.04.01.01.01.03.10 Denumirea: PARCUL BALNEAR IN REGIUNEA DE NORD-VEST, LOCATIILE TASNAD, BELTIUG, MARGHITA
V.1) Data atribuirii contractului 8/13/2008
V.2) Numarul de oferte primite 4
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ASOCIATIA S.C. DOMINIUM S.R.L. S.C. SAMCIF S.A.
Adresa postala: Str. Retezatului nr. 32, Localitatea: Satu Mare, Cod postal: 440024, Romania, Tel.0261.710.463, Email: [email protected], Fax: 0261.710.463
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 4200000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 3853433.64 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 14, 071, 968.97 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Procent(%): 50
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Da
Trimitere (trimiteri) la proiect(e) si/sau program(e): Programul PHARE 2006 pentru Romania, conform Memorandumului de Finantare Phare 2006 semnat la 14 Decembrie 2006.Program numarul RO 2006/018-147.04.01
VI.2) Alte informatii
Se recomanda ofertantilor sa inspecteze locatia proiectului si imprejurimile pentru a evalua, pe propria raspundere, cheltuliala si risc, datele necesare pentru a pregati oferta. Vizitarea amplasamentului de catre ofertanti se va face individual in perioada 11/03/2008 14/03/2008. Ofertantii vor anunta in scris Autoritatea Contractanta si vor contacta Beneficiarul Local cu privire la aceasta vizita.Solicitarile de clarificari se vor inainta prin fax sau posta la Ministerul Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor, B-dul Libertatii nr. 12, Et. 4, Camera 409A, Sector 5, Bucuresti, fax +40 (0)372111354, cu pana la 15 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor, ora 16:00 ora locala.Data limita de transmitere a raspunsului la clarificari va fi de pana la 7 zile inainte de termenul limita de depunere a ofertelor. Toate clarificarile transmise vor fi semnate si anexate la oferta
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor CNSC
Adresa postala: Str. Stavropoleos nr. 6, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.+40213104641, Email: [email protected], Fax: +4021 3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Directia Generala Juridica din cadrul Ministerului Dezvoltarii, Lucrarilor Publice si Locuintelor
Adresa postala: Strada Apolodor, nr. 17, latura Nord, Sector 5, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 050741, Romania, Tel.+40 (0)372 111 669, Email: [email protected], Fax: +40 (0)372 111 649, Adresa internet (URL): www.mdlpl.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
08.09.2008 11:59
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer