Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paturi spital cu noptiere spital


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
198.888 RON

Castigatorul Licitatiei: CALORIS GROUP S.A.
Anunt de atribuire numarul 147139/02.02.2014
Informatii anunt de participare asociat 143976
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix
Adresa postala: Loc. Baile Felix, jud. Bihor, Localitatea: Oradea, Cod postal: 417500, Romania, Punct(e) de contact: Compartiment Achizitii Publice Contractare, Tel. +40 259318108, In atentia: ing. Moza Gafia, Email: [email protected], Fax: +40 259318135, Adresa internet (URL): www.spitalfelix.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Minister sauorice alta autoritate nationala sau federala, inclusiv subdiviziuni regionale sau locale ale acestora
Activitate (activitati)
- Sanatate
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Paturi spital cu noptiere spital
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix ? Sectia de Copii Baile 1 Mai
Codul NUTS: RO111 - Bihor
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Achizitionarea de produs: ?Paturi de spital pentru tineri pana la 26 de ani si adulti? ? 100 buc; ?Paturi de spital pentru copii? ? 25 buc; ?Noptiere spital? ? 100 buc, conform caracteristicilor tehnice din Caietul de Sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
33192120-9 - Paturi de spital (Rev.2)
33192300-5-Mobilier medical, cu exceptia paturilor si a meselor (Rev.2)
50421000-2-Servicii de reparare si de intretinere a echipamentului medical (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
198, 888RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S199-343503din12.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 9 Denumirea: Furnizare paturi de spital cu noptiere spital
V.1) Data atribuirii contractului 03.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
CALORIS GROUP S.A.
Adresa postala: Sos. Berceni, nr.8A, sector 4, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 041914, Romania, Tel. 021.33.22.992, Email: [email protected], Fax: 021.33.22.810, Adresa internet (URL): www.caloris.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 373000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 198888.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1. In cazul in care doua sau mai multe oferte se claseaza pe primul loc cu preturi egale, pentru departajarea ofertelor autoritatea contractanta va solicita clarificari, prin intermediul SEAP, in vederea incarcarii electronice de catre operatorii economici de documente care contin preturi noi.2. Evaluarea ofertelor se realizeaza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile, intocmindu-se in ordinea crescatoare a preturilor respective, clasamentul pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.3. Stabilirea ofertei castigatoare se va realiza prin compararea preturilor prezentate in cadrul ofertelor admisibile (clasament furnizat de SEAP)4. Sursa de finantare a contractului ce urmeaza a fi atribuit: venituri proprii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Spitalul Clinic de Recuperare Medicala Baile Felix ? Compartimentul Juridic
Adresa postala: jud. Bihor, Localitatea: Baile Felix, Cod postal: 417500, Romania, Tel. +40 259318108, Email: [email protected], Fax: +40 259318135, Adresa internet (URL): www.spitalfelix.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
31.01.2014 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer