Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR PENTRU SUBUNITATILE CNH SA


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
2.225.000 RON

Castigatorul Licitatiei: PROTECTOR INTERNATIONAL SECURITY CORPORATION SRL
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 92009/25.09.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPANIA NATIONALA A HUILEI SA
Adresa postala:  Str. Timisoara nr.2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332015, Romania, Punct(e) de contact:  Serv. Achizitii Publice, Tel. 0254506151, In atentia:  ing. Mirea Dana, Email:  [email protected], Fax:  0254506157, Adresa internet (URL):  www.cnh.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR PENTRU SUBUNITATILE CNH SA
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: SUBUNITATILE MINIERE BENEFICIARE
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR PENTRU SUBUNITATILE CNH SA
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
2, 225, 000RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Situatie de urgenta extrema survenita in urma unor evenimente care nu puteau fi prevazute de autoritatea contractanta, in conformitate cu conditiile stricte stabilite in directiva
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 169 APMD Denumirea: PAZA A OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR PENTRU SUBUNITATILE CNH SA
V.1) Data atribuirii contractului 7/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
PROTECTOR INTERNATIONAL SECURITY CORPORATION SRL
Adresa postala:  str. Aviatorilor, bl.16, ap.1-3, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332010, Romania, Tel. 0254548908, Fax:  0254516866
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 2225000.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2225000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Hunedoara
Adresa postala:  str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea:  Deva, Cod postal:  330005, Romania, Tel. 0254211574, Fax:  0254216333
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SERVICIUL LCJ CNH SA
Adresa postala:  str. Timisoara, nr.2, Localitatea:  Petrosani, Cod postal:  332015, Romania, Tel. 0254506100, Adresa internet (URL):  www.cnh.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
24.09.2010 09:58
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer