Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza la urmatoarele obiective aflate in administrarea Consiliului Judetean Prahova: obiectiv imobil Palatul administrativ si obiectiv imobil Palatul culturii


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
532.046 RON

Castigatorul Licitatiei: POLITIA COMUNITARA PLOIESTI
Anunt de atribuire numarul 83901/21.05.2010
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CONSILIUL JUDETEAN PRAHOVA
Adresa postala:  b-dul Republicii, nr 2-4, et.4, camera 116, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100066, Romania, Punct(e) de contact:  RUXANDA BUCUR, Tel. 0244.529602, Email:  [email protected], Fax:  0244.511611, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro
I.2) Tipul autoritatii contractante si activitatea principala (activitatile principale)
Autoritate regionala sau locala
Activitate (activitati)
- Servicii generale ale administratiilor publice
Autoritatea contractanta actioneaza in numele altor autoritati contractante
Nu
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Paza la urmatoarele obiective aflate in administrarea Consiliului Judetean Prahova: obiectiv imobil Palatul administrativ si obiectiv imobil Palatul culturii
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si protectie, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: imobil Palatul administrativ siimobil Palatul culturii
Codul NUTS: RO316 - Prahova
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Paza la urmatoarele obiective aflate in administrarea Consiliului Judetean Prahova: obiectiv imobil Palatul administrativ si obiectiv imobil Palatul culturii
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
532, 046RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 5788 Denumirea: Paza la urmatoarele obiective aflate in administrarea Consiliului Judetean Prahova: obiectiv imobil
V.1) Data atribuirii contractului 4/30/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
POLITIA COMUNITARA PLOIESTI
Adresa postala:  B-dul. Independentei, Nr. 21, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100008, Romania, Tel. 0244/513255;0244/513467, Email:  [email protected], Fax:  0244/513255, Adresa internet (URL):  http: //www.polcomploiesti.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1445885.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 532046.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Prahova
Adresa postala:  Str. Gheorghe Lazar , nr.6, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  1000031, Romania, Tel. (+40) 0244.544 781, Email:  [email protected], Fax:  (+40) 0244.529107
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Consiliul Judetean Prahova - Directia Juridic, Contencios si Administratie Locala
Adresa postala:  B-dul. republicii nr. 2-4, Localitatea:  Ploiesti, Cod postal:  100066, Romania, Tel. 0244/406700, Email:  [email protected], Fax:  0244/529289, Adresa internet (URL):  www.cjph.ro
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.05.2010 15:57
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer