Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR pentru sucursalele MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
6.638.853 RON

Castigatorul Licitatiei: AXIS CORPORATE SECURITY SRL
Anunt de atribuire numarul 142937/28.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143880
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Punct(e) de contact: DANA SIMONA MIREA, Tel. +40 0374172619, In atentia: Serv. APMD, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Prospectare ?i extragere a c?rbunelui ?i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR pentru sucursalele MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: incinta sucursalelor beneficiare
Codul NUTS: RO423 - Hunedoara
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
paza cu posturi de paza neinarmate si inarmate a obiectivelor MINA PETRILA, MINA PAROSENI, MINA URICANI
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
6, 638, 853RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S070-116910din10.04.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 02 APMD Denumirea: PAZA OBIECTIVELOR, BUNURILOR SI VALORILOR pt. sucurs.: Mina Petrila, Mina Paroseni, Mina Uricani
V.1) Data atribuirii contractului 08.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 9
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXIS CORPORATE SECURITY SRL
Adresa postala: Bd. Nicolae Balcescu, bl.B, sc.B, et.1, ap.18, Localitatea: Deva, Cod postal: 330125, Romania, Tel. 0751517000, 0751517140, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: 031.620.19.91
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 7243344.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 6638853.00 Moneda: RON Fara TVA
Numarul de ani: 3
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Da
Partea din contract care ar putea fi subcontractata
Nu se cunoaste
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
Contestatie SC AXIS CORPORATE SECURITY SRL - Decizie CNSC nr. 2678/C2/2575 din 26.07.2013; Plangere SC PANTERA GUARD SRL impotriva Deciziei CNSC; Contestatie SC AXIS CORPORATE SECURITY SRL - Decizie CNSC nr. 3223/C11/3606 din 06.09.2013; Plangere SC AXIS CORPORATE SECURITY SRL impotriva Deciziei CNSC; Decizia nr. 9814/2013 a Curtii de Apel Alba Iulia
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
TRIBUNALUL HUNEDOARA
Adresa postala: Str. 1 Decembrie 1918, nr. 35, Localitatea: Deva, Cod postal: 330005, Romania, Tel. +40 0254811574, Fax: +40 0254216333
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Compartilemt LCJ - SOCIETATEA NATIONALA DE INCHIDERI MINE VALEA JIULUI SA
Adresa postala: str. Mihai Viteazu, nr.3, et.2, Localitatea: Petrosani, Cod postal: 332014, Romania, Tel. +40 0374172618, Email: [email protected], Fax: +40 0374172601
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
27.01.2014 15:23
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer