Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Paza specializata la obiective situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.290.750 RON

Castigatorul Licitatiei: ROMNATIONAL S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147753/16.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143602
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Compania Nationala de Cai Ferate "CFR" - SA
Adresa postala: str. Dinicu Golescu nr. 38, sector 1, prin Sucursala CREIR CF Constanta, Aleea Albastrelelor, nr.10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Punct(e) de contact: Daniela Belu, Tel. +40 241617402, Email: [email protected], Fax: +40 241617402, Adresa internet (URL): www.cfr.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Servicii feroviare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Paza specializata la obiective situatepe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Servicii
23 - Servicii de investigatie si de siguranta, cu exceptia serviciilor de transport cu vehicule blindate
Locul principal de prestare: Obiective situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
Codul NUTS: RO223 - Constanta
In cazul categoriilor de servicii 17-27 aprobati publicarea prezentului anunt?Da
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Paza, protectie, ordine si control la obiective aflate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta, conform Legii nr. 333/2003.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
79713000-5 - Servicii de paza (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 290, 749.76RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
10/4/1068/2013
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S218-380149din09.11.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 540 Denumirea: Paza specializata la obiective situate pe raza Sucursalei CREIR CF Constanta
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 3
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMNATIONAL S.R.L.
Adresa postala: STR.FAGETULUI, NR.136, BL. ST3, SC.B, ET.4, AP. 39, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900654, Romania, Tel. 0728400400, Email: [email protected], Fax: 0241/513363, Adresa internet (URL): WWW.ROMNATIONAL.RO
COSEPA SECURITY INT SRL
Adresa postala: STRADA MOTILOR NR. 13A TRONSON A ET. 1-2 AP. 5 SECTOR 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031521, Romania, Tel. 0212420754, Email: [email protected], Fax: 0212420754
SAVE & SELF COMPANY GUARD SRL
Adresa postala: SOS. MANGALIEI, NR. 11, CONSTANTA, JUD. CONSTANTA, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900131, Romania, Tel. +40 241660656, Email: [email protected], Fax: +40 24166177
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1802268.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 1290749.76 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Tribunalul Constanta ? Sectia Comerciala
Adresa postala: strada Traian, nr 23, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900743, Romania, Tel. +40 241617760, Fax: +40 241619628
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Oficiul Juridic din cadrul Sucursalei C.R.E.I.R. CF Constanta
Adresa postala: Aleea Albastrelelor nr. 10, Localitatea: Constanta, Cod postal: 900132, Romania, Tel. +40 241617402, Fax: +40 241617402
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
15.01.2014 12:33
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer