Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
378.400 EUR

Castigatorul Licitatiei: GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 147034/24.01.2014
Informatii anunt de participare asociat 143815
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
CN Aeroporturi Bucuresti SA
Adresa postala: Str.Calea Bucurestilor, nr.224E, oras Otopeni, jud. Ilfov, Localitatea: Otopeni, Cod postal: 075150, Romania, Punct(e) de contact: Ramona Preoteasa, Tel. +40 212013534, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 212041976, Adresa internet (URL): www.bucharestairports.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Activit??i aeroportuare
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: LOT I - Punctul de lucru AIHCB, Calea Bucurestilor nr. 224 E, judetul Ilfov, Romania;
LOT II - Punctul de lucru AIBB-AV, Sos.Bucuresti Ploiesti nr.40, sector 1, Bucuresti.
Codul NUTS: RO322 - Ilfov
II.1.3) Anuntul implica
Incheierea unui acord-cadru
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE: LOT I - ACHIZITIE PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE AIHCBLOT II- ACHIZITIE PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE AIBB AV
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
39224200-0 - Perii (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Da
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
378, 400EUR
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Da
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Da
Anunt de participare
Numarul anuntului in JO: 2013/S197-341230din10.10.2013
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 246/C Denumirea: ACHIZITIE PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE AIHCB- lot1
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 7
Numarul de oferte admisibile 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GRADINARIU IMPORT EXPORT S.R.L.
Adresa postala: Str. Chiciurei nr.47, Sector 3, ,Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 031872, Romania, Tel. +40 213441489, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213441492, Adresa internet (URL): www.gradinariu.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 864000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 354500.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 1, 572, 774.7 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 247/C Denumirea: ACHIZITIE PERII DE OTEL PENTRU UTILAJELE DE DESZAPEZIRE AIBB AV- lot 2
V.1) Data atribuirii contractului 30.12.2013
V.2) Numarul de oferte primite 5
Numarul de oferte admisibile 5
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
BUSINESS PLUS S.R.L.
Adresa postala: Str. Calea Mosilor , Nr. 124, Et. 4, Ap.8 Sector 2, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 020881, Romania, Tel. +40 5994144/0314216354, Email: [email protected], [email protected], Fax: +40 5994445/0314170238
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 60000.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 23900.00 Moneda: EUR Fara TVA
Valoarea: 105, 886.56 Moneda: RON
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
1.Deschiderea ofertelor se va face de catre comisia de evaluare a ofertelor in data si la ora indicata in anuntul de participare. Deschiderea ofertelor se va face la sediul CNAB, Administratie Aeroport. Orice ofertant are dreptul de a fi prezent, prin reprezentantii sai, la deschiderea ofertelor.In situatia neprezentarii, daca oferta este depusa, aceasta se va deschide de catre Comisia de Evaluare urmand procedura normala, siinscrierea in procesul verbal al sedintei de deschidere a acestui aspect. Nici o oferta nu poate fi respinsa la deschidere, cu exceptia celor depuse dupa data si ora limita de depunere indicate in anuntul de participare si a celor care nu fac dovada constituirii garantiei de participare, in cuantumul, forma si perioada de valabilitate indicate la III.1.1.a) din Fisa de Date a achizitiei. Comisia de evaluare va intocmi un proces-verbal de deschidere care urmeaza sa fie semnat atat de catre membrii comisiei, cat si de catre reprezentantii ofertantilor care sunt prezenti la deschiderea ofertelor. Se vor mentiona in procesul-verbal ofertantii care nu au fost prezenti. Fiecare membru al comisiei de evaluare si fiecare ofertant care a semnat procesul-verbal de deschidere va primi o copie a acestuia. Procesul verbal va fi transmis prin posta ofertantilor care nu au avut un reprezentant la data deschiderii procedurii de atribuire.2. Corectarea erorilor/viciilor de formaComisia de evaluare are dreptul de a corecta erorile aritmetice sau viciile de forma numai cu acceptul ofertantului. Daca ofertantul nu accepta corectarea acestor erori/vicii, oferta sa va fi considerata neconforma.Singura modificare a continutului propunerii financiare care este permisa in oferta, este corectarea eventualelor erori aritmetice.Erorile aritmetice se corecteaza dupa cum urmeaza: a) daca exista o discrepanta intre pretul unitar si pretul total (care este obtinut prin multiplicarea pretului unitar cu cantitatea totala), se va lua in considerare pretul unitar, iar pretul total va fi corectat in mod corespunzator;b) daca exista o discrepanta intre pretul unitar exprimat in LEI si pretul unitar exprimat in EURO se va lua in considerare pretul unitar exprimat in EURO, iar valoarea exprimata in LEI va fi corectata in mod corespunzator;c) daca exista o discrepanta intre litere si cifre, se va lua in considerare valoarea exprimata in litere, iar valoarea exprimata in cifre vafi corectata in mod corespunzator.Viciile de forma reprezinta acele erori sau omisiuni din cadrul unui document a caror corectare/completare este sustinuta in mod neechivoc de sensul si de continutul altor informatii existente initial in alte documente prezentate de ofertant sau a caror corectare/completare are rol de clarificare sau de confirmare, nefiind susceptibile de a produce un avantaj incorect in raport cu ceilalti ofertanti.3. Evaluarea ofertelorEvaluarea ofertelor si, in urma acestei evaluari, stabilirea ofertei castigatoare se realizeaza in baza criteriului aplicat pentru atribuirea contractului de achizitie publica indicat la IV.2.1) din Fisa de date a achizitiei.Evaluarea ofertelor constain compararea proturilor totale a fiecarei oferte/lot declarata admisibila si intocmirea, in ordinea descrescatoare a valorilor respective, a clasamentului pe baza caruia se stabileste oferta castigatoare.Preturile care se compara in scopul intocmirii clasamentului sunt preturile totale/lot ofertate, exclusiv TVA.4. In cazul in care se constata ca ofertele clasate pe primul loc au preturi egale, autoritatea contractanta va solicita reofertarea in plic inchis, in vederea departajarii ofertelor.
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr. 6, sector 3, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel. +40 213104641, Email: [email protected], Fax: +40 213104642 / +40 218900745, Adresa internet (URL): http: //www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
23.01.2014 13:07
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer