Vinde
Inscrie-te Gratuit! ClubAfaceri.ro - Te ajutam sa vinzi cu succes!
Cauta si Liciteaza
Cauta

Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Picoane


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
77.042 RON

Castigatorul Licitatiei: S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 11005/18.09.2007
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
REGIA AUTONOMAJUDETEANA APA CANAL IASI
Adresa postala: str. Mihail Costachescu nr. 6, Localitatea: Iasi, Cod postal: RO-700495, Romania, Punct(e) de contact: Danut Repede, Tel.0332-413257, Email: [email protected], Fax: 0332-413230, Adresa internet (URL): www.rajaciasi.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Ap
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Picoane
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul central al RAJAC Iasi, str. Mihail Costachescu, nr.6
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Picoane pentru buldoexcavator JCB 2 CX - 2 bucati
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
29838100-3 - Echipament hidraulic (Rev.1)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
77, 042.24RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
99/17.08.2007
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 208/06.09.2007 Denumirea: Picoane
V.1) Data atribuirii contractului 9/6/2007
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
S.C. TERRA ROMANIA UTILAJE DE CONSTRUCTII S.R.L.
Adresa postala: B-dul. Ion Ionescu de la Brad, nr. 4, sector 1, Bucuresti, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 013813, Romania, Tel.021-2339152, Email: [email protected], Fax: 021-2333817
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 78005.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 77042.24 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Consiliul National de Solutionare a Contestatiilor
Adresa postala: Str. Stavropoleos, nr.6, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030084, Romania, Tel.021-3104642, Email: [email protected], Fax: 021-3104642, Adresa internet (URL): www.cnsc.ro
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Curtea de Apel Iasi, sectia Contencios Administrativ
Adresa postala: strada Anastasie Panu, nr. 25, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700024, Romania, Tel.0232-260600, Fax: 0232-217808
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
10 zile de la data luarii la cunostinta de catre contestator despre un act pe care acesta il considera nelegal
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Biroul Juridic- Contracte - RAJAC IASI
Adresa postala: Str.Mihail Costachescu, nr.6, Localitatea: Iasi, Cod postal: 700495, Romania, Tel.0332-413129, Fax: 0332-413230
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
18.09.2007 14:52
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer