Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - Piese de schimb esentiale - garnituri pentru schimbatoare de caldura , piese de schimb critice pentru purificatorul de ulei MAB 206 si set garnituri pentru schimbator de caldura


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
57.109 RON

Castigatorul Licitatiei: ALFA LAVAL S.R.L.
Anunt de atribuire (utilitati) numarul 144114/05.02.2014
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
Societatea Nationala NUCLEARELECTRICA S.A.
Adresa postala: Sucursala CNE, Str. Medgidiei nr. 2, Localitatea: Cernavoda, Cod postal: 905200, Romania, Punct(e) de contact: Serviciul Achizitii, Biroul Contractari, Tel. +40 241801190, In atentia: Marian Serban, Email: [email protected], Fax: +40 241239267, Adresa internet (URL): http: //www.nuclearelectrica.ro/
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
Piese de schimb esentiale - garnituri pentru schimbatoare de caldura , piese de schimb critice pentru purificatorul de ulei MAB 206 si set garnituri pentru schimbator de caldura
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Cernavoda
Codul NUTS: RO321 - Bucuresti
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
Piese de schimb esentiale - garnituri pentru schimbatoare de caldura , piese de schimb critice pentru purificatorul de ulei MAB 206 si set garnituri pentru schimbator de caldura
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
34312500-2 - Garnituri de etansare (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
57, 109.31RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Negociere fara anunt de participare
Justificarea alegerii procedurii de negociere fara publicarea prealabila a unui anunt de participare:
• Lucrarile / produsele / serviciile pot fi furnizate numai de un anumit ofertant, din motive tehnice
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
TD 26549, 26632, 26636
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 28/ 26549, 26632, 26636 Denumirea: Piese de schimb esentiale - garnituri pentru schimbatoare de caldura , piese de schimb critice pentr
V.1) Data atribuirii contractului 14.01.2014
V.2) Numarul de oferte primite 1
Numarul de oferte admisibile 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ALFA LAVAL S.R.L.
Adresa postala: Str.Baratiei, Nr.35, Et.3, Sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 040361, Romania, Tel. +40 213100730, Email: [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], [email protected], Fax: +40 213100731, Adresa internet (URL): www.alfalaval.com
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 64682.00 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57109.31 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Sectia a VI-a Comerciala a Tribunalului Bucuresti
Adresa postala: Bdul Unirii nr. 37, sector 3, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 030823, Romania
Organismul competent pentru procedurile de mediere
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
SNN SA. Departamentul Achizitii
Adresa postala: Str. Polona nr. 65, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 010494, Romania
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
05.02.2014 15:34
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer