Filtru Cereri Oferta Achizitii Publice

Cuvinte cheie

Tip achizitie

invitatii de participare
anunturi de atribuire

Data publicare

Licitatie Publica - PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE ZGURA SI CENUSA , STATIE BAGGER PENTRU TRECEREA VIRFULUI DE IARNA , ANII CALENDARISTICI 2009 2010


Atribuirea Contractului
Valoarea Contractului:
1.208.347 RON

Castigatorul Licitatiei: AXA COMPANY S.R.L.
Anunt de atribuire numarul 91826/29.01.2010
Informatii anunt de participare asociat 77334
Sectiunea I: AUTORITATEA CONTRACTANTA
I.1) Denumirea, adresa si punct(e) de contact:
COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI SA
Adresa postala: STR. ENERGETICIANULUI NR.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Punct(e) de contact: Anca Petreus, Tel.0253372739, Email: [email protected], Fax: 0253371590, Adresa internet (URL): www.termorov.ro, Adresa profilului cumparatorului: www.e-licitatie.ro
I.2) Activitatea principala (activitatile principale) a(le) entitatii contractante
- Electricitate
- Prospectare i extragere a crbunelui i a altor combustibili solizi
Sectiunea II: OBIECTUL CONTRACTULUI
II.1) Descriere
II.1.1) Denumirea atribuita contractului de autoritatea contractanta
PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE ZGURA SI CENUSA , STATIE BAGGER PENTRU TRECEREA VIRFULUI DE IARNA , ANII CALENDARISTICI 2009 2010
II.1.2) Tipul contractului si locul de executare a lucrarilor, de furnizare a produselor sau de prestare a serviciilor
Furnizare
Cumparare
Locul principal de livrare: Depozitul S.C. COMPLEXUL ENERGETIC ROVINARI S.A.
Codul NUTS: RO412 - Gorj
II.1.3) Anuntul implica
II.1.4) Descrierea succinta a contractului sau a achizitiei/achizitiilor
"PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE ZGURA SI CENUSA , STATIE BAGGER PENTRU TRECEREA VIRFULUI DE IARNA , ANII CALENDARISTICI 2009 2010" cu respectarea cerintelor din caietul de sarcini.
II.1.5) Clasificare CPV (vocabularul comun privind achizitiile)
43414100-9 - Mori de macinat carbune (Rev.2)
31161700-9-Piese pentru generatoare de aburi (Rev.2)
42131230-7-Vane glisante (Rev.2)
II.1.6) Contractul intra sub incidenta acordului privind contractele de achizitii publice
Nu
II.2) Valoarea totala finala a contractului (contractelor)
II.2.1) Valoarea totala finala a contractului sau a contractelor
1, 208, 346.62RON
SECTIUNEA IV: PROCEDURA
IV.1) Tipul procedurii
IV.1.1) Tipul procedurii
Licitatie deschisa
IV.2) Criterii de atribuire
IV.2.1) Criterii de atribuire
Pretul cel mai scazut
IV.2.2) S-a organizat o licitatie electronica
Nu
IV.3) Informatii administrative
IV.3.1) Numar de referinta atribuit dosarului de autoritatea contractanta
IV.3.2) Anunturi publicate (anunt publicat) anterior privind acelasi contract
Nu
SECTIUNEA V : ATRIBUIREA CONTRACTULUI
Contract nr: 110 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
AXA COMPANY S.R.L.
Adresa postala: str.Mihai Eminescu, nr.6, Localitatea: Paulesti, Cod postal: 447230, Romania, Tel.0722388979, Email: [email protected], Fax: 0261757528, Adresa internet (URL): www.axacompany.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 48960.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
10
Contract nr: 118 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 16
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ENERGOREPARATII SERV S.A.
Adresa postala: sect.4, sos.Berceni, nr.104, corp A 154, Localitatea: Bucuresti, Cod postal: 032091, Romania, Tel.021-317.40.42, Email: [email protected];[email protected], Fax: 021-317.40.41
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 159124.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
5, 7, 8
Contract nr: 117 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 7
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
GINARD COM S.R.L.
Adresa postala: Str.22 Decembrie 1989, bl.27, et.2, ap.8, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210245, Romania, Tel.0744173450; 0253.216600, Email: [email protected], Fax: 0253/228035
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 2400.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
6
Contract nr: 116 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 8
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
Grupul Reparatii Industriale si Montaj Excavatoare X S.R.L.
Adresa postala: Aleea Macului 1 Tg-Jiu, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210106, Romania, Tel.0253217412, Email: [email protected], [email protected], Fax: 0253217415, Adresa internet (URL): www.grimex.ro
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 25436.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
4
Contract nr: 120 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 2
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MICRON S.R.L.
Adresa postala: Str. Bariera Vilcii, nr. 197, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200717, Romania, Tel.0351.444.472, Email: [email protected], Fax: 0351.444.473
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 34000.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
9
Contract nr: 119 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 6
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
ROMINEX MINING ENGINEERING S.A.
Adresa postala: STR.ENERGETICIANULUI, NR.9, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253/372022, Email: [email protected], Fax: 0253/372022
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 83730.96 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
1
Contract nr: 115 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/22/2010
V.2) Numarul de oferte primite 1
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
SC STRING SRL
Adresa postala: str.Libertatii nr.37, Localitatea: Buzau, Cod postal: 0, Romania, Tel.0238726280, Fax: 0238715800
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 797167.66 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
11, 12, 13
Contract nr: 140 Denumirea: PIESE DE SCHIMB NECESARE SISTEMELOR DE PREPARARE PRAF CARBUNE , GRATARE POSTARDERE , TRANSPORTOARE Z
V.1) Data atribuirii contractului 1/27/2010
V.2) Numarul de oferte primite 14
V.3) Numele si adresa operatorului economic caruia i-a fost atribuit contractul
MECATECH SERV S.R.L.
Adresa postala: str. Cerna, bl.1, sc.2, ap.15, Localitatea: Targu Jiu, Cod postal: 210103, Romania, Tel.0745095224, Email: [email protected], Fax: 0353401890
V.4) Informatii privind valoarea contractului
Estimarea initiala a valorii contractului
Valoarea: 1710656.96 Moneda: RON Fara TVA
Valoarea totala finala a contractului
Valoarea: 57528.00 Moneda: RON Fara TVA
V.5) Contractul ar putea fi subcontractat
Nu
V.6) Lista de Loturi
2, 3
SECTIUNEA VI: INFORMATII SUPLIMENTARE
VI.1) Contractul de fata este legat de un proiect/program finantat din fonduri comunitare
Nu
VI.2) Alte informatii
VI.3) Cai de atac
VI.3.1) Organismul competent pentru caile de atac
Curtea de Apel
Adresa postala: str.N.Titulescu nr.4, Localitatea: Craiova, Cod postal: 200136, Romania, Tel.0251413179, Fax: 0251415600
Organismul competent pentru procedurile de mediere
Tribunalul Gorj
Adresa postala: str.Tudor Vladimirescu 34, Localitatea: Tg-Jiu, Cod postal: 210132, Romania, Tel.0253218661, Fax: 0253218147
VI.3.2) Utilizarea cailor de atac
Precizari privind termenul (termenele) de exercitare a cailor de atac
VI.3.3) Serviciul de la care se pot obtine informatii privind utilizarea cailor de atac
Serv.Sinteza Evidenta Contracte
Adresa postala: str.Energeticianului nr.25, Localitatea: Rovinari, Cod postal: 215400, Romania, Tel.0253372739, Fax: 0253371590
VI.4) Data expedierii prezentului anunt
29.01.2010 13:05
ClubAfaceri.ro prin intermediul serviciului Licitatii si Achizitii Publice va ofera posibilitatea de a monitoriza aparitia tuturor licitatiilor publice si a achizitiilor publice din Romania prin filtrarea acestora dupa necesitatile dumneavoastra. In fiecare zi veti primi un email cu toate licitatiile aparute in domeniul tau de interes. Aboneaza-te pentru a nu pierde nici o oportunitate de afaceri.
Disclaimer